Ocena przezimowania zbóż na 1 kwietnia 2022 r.

kwi 6, 2022

Warunki pogodowe w okresie siewów zbóż były dość korzystne. Po opadach deszczu w III dekadzie sierpnia oraz pierwszych dniach września gleby przeschły i można było w miarę optymalnie przeprowadzić wszystkie uprawki przedsiewne. Zarówno plantacje zakładane we wrześniu jak i październiku na ogół dobrze się rozwinęły i przed nadejściem zimy osiągały fazę krzewienia. Pszenica ozima była również wysiewana w listopadzie po późno schodzących przedplonach (kukurydza na ziarno). Te plantacje już w grudniu zwykle osiągały fazę pierwszego liścia. Cały okres zimowy przebiegł dość łagodnie. Temperatury lokalnie spadały maksymalnie do -14 0C, jednak były to okresy bardzo krótkie, a rośliny w tym czasie zahartowane. Ze względu na ciepły luty oziminy wznowiły wegetację już na początku trzeciej dekady miesiąca.

Po ruszeniu wegetacji została dokonana ocena przezimowania zbóż. Z informacji nadesłanych z terenu wynika, że w województwie podlaskim najlepiej przezimowało żyto, następnie pszenica, a w dalszej kolejności pszenżyto i jęczmień. Na poszczególnych powiatach sytuacja wygląda następująco według informacji doradców:

  • białostocki – w tym roku na plantacji zbóż nie obserwuje się porażenia przez pleśń śniegową. Stan plantacji w dużej mierze będzie zależał od rozkładu opadów atmosferycznych (ostatnie 3 tygodnie w woj. podlaskim brak opadów deszczu), również nocne spadki temperatury do minus 8 stopni mocno hamowały rozwój zbóż. Niektórych rolników nie stać na zakup nawozów azotowych do pogłównego nawożenia w pełnej dawce.
  • bielski – stan ozimin jest dobry. Wiosną nie wystąpiły zjawiska zagrażające uprawom. W związku z wczesną wiosną, brakiem wody z okrywy śnieżnej i brakiem opadów obecnie najbardziej zagraża susza jako czynnik ograniczający właściwy wzrost i rozwój roślin.
  • hajnowski – zboża dobrze przezimowały, występują niedobory opadów na glebach piaszczystych. W okresie jesiennym z powodu dużej ilości opadów deszczu wystąpiły punktowe wymoknięcia upraw (pola na wyoranych użytkach zielonych). Plantacje zostały zasilone azotem.
  • moniecki – zagęszczenie łanów równomierne, ogólny stan dobry.
  • łomżyński – przezimowanie dobre lub bardzo dobre, gorzej z wodą (susza).
  • siemiatycki – straty zimowe praktycznie nie wystąpiły. Zboża jednak są słabo rozkrzewione (za wyjątkiem żyta), ze względu na niekorzystne warunki pogodowe jesienią.
  • sejneński – zboża ozime ogólnie w dobrej kondycji, nie stwierdziłem odorania plantacji.
  • sokólski – podczas obserwacji plantacji zbóż nie zaobserwowałem niepokojących objaw uszkodzeń.
  • suwalski – zboża przezimowały w wyższym od dobrego, stanem dobrym i średnim przezimowania odznaczają się zboża o opóźnionym terminie wysiewu. Rolnicy rozpoczęli nawożenie upraw dawką startową N (ok. 100-150 kg/ha saletry amonowej). Rośliny zbóż wyrośnięte, dobrze rozkrzewione w początkowym okresie wegetacji, warunki atmosferyczne sprzyjające dla początkowego okresu wegetacji. Występujący niedobór opadów atmosferycznych ma znikomy wpływ na obecny etap rozwoju roślin.
  • zambrowski – dość dobre przezimowanie szczególnie plantacji wysianych w terminie.

W przypadku zbóż, rośliny w większości przypadków przezimowały nieznacznie lepiej niż w roku ubiegłym o 0,4 stopnia.

Szacunkowa ocena zbóż w województwie

Gatunek Ocena stanu roślin – plantacji (procentowy udział)

Ogólna ocena w województwie

1-50

bardzo dobry dobry średni słaby Bardzo słaby x1
Żyto ozime 35 40 19 6 0 4,1
Pszenica ozima 38 38 21 3 0 3,9
Pszenżyto ozime 32 41 24 3 0 3,8
Jęczmień ozimy 31 44 20 5 0 3,8
Ogółem 34 40,75 21 4,25 2 3,9

X1 – stan plantacji bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikuje się do odorania.

Alina Maciąg

Skip to content