Ocena przezimowania zbóż na 1 kwietnia 2021 r.

kw. 21, 2021

Jesienią 2020 roku występujące warunki agrometeorologiczne na ogół sprzyjały siewom zbóż ozimych. Większość gatunków udało się zasiać w optymalnych terminach. Uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze rozkrzewione, a nawet nadmiernie wyrośnięte. Przebieg pogody w listopadzie nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Długa, ciepła oraz deszczowa jesień w większości przypadków pozytywnie wpływała na stan ozimin. Rośliny prawidłowo rozwinięte weszły w stan spoczynku zimowego. W czasie zimy obserwowaliśmy znaczne spadki temperatur, przekraczające miejscami –20°C. Na szczęście towarzyszyła im odpowiednia pokrywa śniegowa – to w ostateczności zadecydowało o tym, że zboża przezimowały dobrze. Na plantacjach, gdzie zalegała gruba pokrywa śnieżna (powyżej 30 cm) mogło dojść do wyprzenia, czyli niekorzystnego zjawiska zamierania roślin. Takie zjawisko zachodzi przy niezamarzniętej glebie pod warstwą śniegu, kiedy trwają procesy życiowe w warunkach beztlenowych. Dodatkowo nie można również zapominać o dużej presji patogenów, które ze względu na długą, ciepłą i wilgotną jesień mogły nadmiernie rozwinąć się i spowodować znaczne porażenia chorobami grzybowymi lub szkodnikami.

Po ruszeniu wegetacji została dokonana ocena przezimowania zbóż. Z informacji nadesłanych z terenu wynika, że w województwie podlaskim plantacje kwalifikujące się do odorania było około 186 ha ogółem, a w gatunkach przedstawia się to następująco:

–  150 ha pszenżyto ozime z tytułu złego przezimowania – wymarznięcia, wyprzenia, pleśni śniegowej,

– 30 ha żyto ozime z tytułu pleśni śniegowej,

– 6 ha jęczmień ozimy z tytułu złego przezimowania – wymarznięcia.

Stan około 25% plantacji oceniono jako bardzo dobry, około 34% jako dobry, około 30% jako średni, a na pozostałych jako słaby i bardzo słaby.

Ocenia się, że przezimowanie zbóż w skali województwa było słabsze od roku ubiegłego o 0,74 stopnia.

Szacunkowa ocena zbóż w województwie

Gatunek Ocena stanu roślin – plantacji (procentowy udział) Ogólna ocena w województwie

1-50

bardzo dobry dobry średni słaby Bardzo słaby x1
Żyto ozime 30 33 30 6 1 3,6
Pszenica ozima 30 34 30 6 0 3,6
Pszenżyto ozime 15 33 32 16 4 2,9
Jęczmień ozimy 26 39 28 6 1 3,9
Ogółem 25,25 34,25 30 8,5 2 3,5

X1 – stan plantacji bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikuje się do odorania.

Alina Maciąg

Skip to content