Innowacyjne rozwiązania w produkcji zbóż i rzepaku

cze 7, 2019

Celem konferencji, która odbyła się 28 maja na terenie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie było zaprezentowanie uczestnikom wybranych elementów agrotechniki, które w znaczący sposób wpływają na plonowanie i jakość zbóż oraz rzepaku. Podczas konferencji omówione zostały sprawy związane z nowymi odmianami, ochroną roślin czy nawożeniem. Wśród zaproszonych wykładowców byli przedstawiciele instytutów i firm działających na rzecz rolnictwa a także firm skupujących. Uczestnicy konferencji oprócz wysłuchania wykładów na sali mieli okazję wyjść w pole i praktycznie zapoznać się z wieloma aspektami w produkcji zbóż oraz rzepaku. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.

Pierwsze wystąpienie dotyczyło innowacji w produkcji zbóż. W znacznej mierze skupiono się na charakterystyce odmian. Dużą uwagę poświęcono uprawie pszenic makaronowych a także na cele młynarsko-piekarskie. Wspomniano również o wprowadzaniu do uprawy mieszańcowych odmian pszenicy. Omówiono także czynniki wpływające na poziom plonowania zbóż, w tym nawożenie azotem. Podkreślono jak istotny jest sposób i termin aplikacji tym składnikiem. Jednocześnie zauważono że zawsze należy korygować nawożenie N adekwatnie do panujących warunków klimatycznych. Ciekawostką była prezentacja urządzenia o nazwie N-tester, który poprzez pomiar liści rośliny jest w stanie określić obecny stan odżywienia roślin i zaplanować odpowiednie nawożenie.

Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy skupującej rzepak. Omówione zostały metody bezpiecznego przechowywania nasion w gospodarstwach po zbiorach. W trakcie wystąpienia wywiązała się dyskusja z rolnikami na temat warunków skupu i oferowanej płatności.

W czasie konferencji zaprezentowano także nowości w ochronie zbóż i rzepaku. Przedstawiono strategie zwalczania chorób, chwastów i szkodników nawiązując przy okazji do obecnie panujących warunków na polach. Wskazywano na terminowe wykonywanie zabiegów. Położono nacisk na ochronę roślin przed grzybami chorobotwórczymi z rodzaju Fusarium, które produkują niebezpieczne mykotoksyny. Stwierdzono, że obecny rok jest sprzyjający dla rozwoju tej choroby.

Przedstawiciel firmy hodowlano-nasiennej zaprezentował ofertę odmian rzepaku. Podkreślono, że dobór odmian powinien w dużej mierze opierać się na stabilności plonowania oraz odporności na choroby. Omówiono także główne czynniki wpływające na wielkość i jakość plonu. Zaprezentowano ofertę odmianową i wspomniano o nowej chorobie występującej na rzepaku czyli wirusa żółtaczki rzepy. Wspomniano o odmianach charakteryzujących się wyższą odpornością na tę chorobę.

Inną kwestią poruszaną w czasie konferencji było przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania adiuwantów w uprawie roślin. Podkreślono, że są one ważnym wspomagaczem do niektórych herbicydów. Dzięki temu efekt zwalczania chwastów jest dużo wyższy.

Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy spotkania udali się z wykładowcami na pole doświadczalne. Na początku specjalista PODR Szepietowo przedstawił komputerowe sterowanie opryskiwacza polowego. Opowiedział o sposobach ustawiania dawek stosowanych pestycydów. Podkreślił, że jest to system ułatwiający i gwarantujący dokładne wykonanie zabiegu. W kolejnym wystąpieniu zaprezentowano praktyczne wykorzystanie urządzenia do pomiaru zawartości azotu w roślinach. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić o potrzebie ewentualnego uzupełnienia roślin tym składnikiem. Stwierdzono, że koszt zakupu takiego urządzenia wynosi około cztery tysiące złotych. Następnie na żywych roślinach zbóż omówiono występujące choroby i szkodniki a także metody zwalczania tychże agrofagów. Na koniec konferencji zaprezentowano różnice odmianowe zbóż wysiane na poletkach doświadczalnych. Podkreślono, że odmiany należy dobierać do konkretnych warunków glebowo-klimatycznych.

W podsumowaniu stwierdzono, że uprawa zbóż i rzepaku z punktu widzenia rolniczego i gospodarczego ma zasadnicze znaczenie a wszelkie innowacje jakie się pojawiają w uprawie tych roślin stanowią doskonałą pożywkę dla podnoszenia efektywności produkcji.

 

Krzysztof Zawojski

Skip to content