Warsztaty z rzepaku powiecie hajnowskim

lipiec 2, 2015

„Systemy wspomagania decyzji w zakresie zwalczania agrofagów i progi szkodliwości w produkcji rzepaku” to temat warsztatów, jakie odbyły się 22 maja 2015 r. we wsi Morze, gm. Czyże.  W spotkaniu wzięli udział rolnicy-producenci rzepaku.

W trakcie warsztatów omówione zostały chwasty, choroby i szkodniki zagrażające plantacjom rzepaku. Rolnicy poznali uszkodzenia powodowane przez szkodniki, choroby występujące na plantacjach w tym roku. Rolnicy uzyskali też informację na temat obowiązującej od 1 stycznia 2014 Integrowanej Ochrony Roślin.

Plantacje są dobrze chronione, więc w żółtym naczyniu na plantacji rozpoznano chowacza, muchy i inne owady niestwarzające zagrożenia dla rzepaku. Zaobserwowano uszkodzenia powodowane przez chowacza podobnika i pryszczarka.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali materiały dotyczące progów ekonomicznej szkodliwości (chorób i szkodników), objawów ważniejszych chorób powodowanych przez grzyby na plantacji rzepaku i ulotkę „Nowoczesna technologia uprawy rzepaku ozimego”, które mogą wykorzystać przy rozpoznawaniu agrofagów.                    

Nina Sacharczuk

Skip to content