Pole doświadczalne

sty 19, 2022

Tradycja pola doświadczalnego przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie kontynuowana jest od ponad 70 lat. Doświadczalnictwo polowe zawsze służyło osobom związanym z rolnictwem i stanowiło pomost łączący naukę z praktyką. W tym celu Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie prowadzi szereg doświadczeń ścisłych, demonstracyjnych oraz łanowych, na których prezentowane i badane są nowe odmiany. Ponadto stosowane są zasady integrowanej ochrony roślin oparte o prawidłowy płodozmian, zbilansowane nawożenie, odpowiednią gęstość siewu oraz progi ekonomicznej szkodliwości. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi doświadczeniami.

Na polach doświadczalnych PODR w Szepietowie w sezonie wegetacyjnym 2020/2021 prowadzonych było szereg doświadczeń ścisłych i demonstracyjnych z różnymi grupami roślin. Doświadczenia prowadzone były we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, a także firmami oferującymi środki do produkcji rolniczej (nasiona, nawozy, środki ochrony roślin).

Doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone były z następującymi gatunkami:

– Pszenica ozima – 14 odmian (64 poletka)

– Pszenżyto ozime – 11 odmian (52 poletka)

– Jęczmień ozimy – 12 odmian (56 poletek)

– Żyto ozime – 12 odmian (56 poletek)

– Pszenica jara – 12 odmian (56 poletek)

– Jęczmień jary – 14 odmian (64 poletka)

– Owies – 12 odmian (40 poletek)

– Groch siewny – 12 odmian (40 poletek)

Na polu doświadczalnym prowadzone były również doświadczenia ekologiczne pod nazwą: „Założenie i prowadzenie doświadczeń polowych dotyczących oceny przydatności odmian do uprawy w warunkach produkcji ekologicznej”.

Testowane były następujące gatunki i odmiany:

– Pszenica ozima – 16 odmian (68 poletek)

– Pszenżyto ozime – 12 odmian (52 poletka)

– Żyto ozime – 12 odmian (52 poletka)

– Pszenica jara – 11 odmian (48 poletek)

– Jęczmień jary – 11 odmian (48 poletek)

– Owies – 11 odmian (48 poletek)

– Groch siewny – 8 odmian (36 poletek)

– Łubin wąskolistny – 8 odmian (36 poletek)

– Łubin żółty – 8 odmian (36 poletek)

Bardzo ciekawym przedsięwzięciem badawczym było doświadczenie ścisłe poletkowe przeprowadzone na powierzchni 10 arów. Celem doświadczenia było promowanie i upowszechnianie staropolskich odmian zbóż do szerszej uprawy w warunkach produkcyjnych.

Oprócz doświadczeń ścisłych prowadzona była także kolekcja odmian zbóż ozimych i jarych. Łącznie założono 44 poletka ozime i 26 poletek jarych. Kolekcję odmian na polu uzupełniała także kukurydza uprawiana na kiszonkę na powierzchni 1,75 ha. Łącznie założono 122 odmiany kukurydzy o różnej klasie wczesności z bogatej palety ponad 20 firm hodowlanych i dystrybucyjnych.

Ponadto na dużym polu założone zostały pola wdrożeniowe o powierzchni powyżej 9,0 ha z następującymi uprawami: rzepak ozimy, pszenica ozima oraz jęczmień jary.

W roku 2021 przeprowadzono łącznie na polu doświadczalnym w Szepietowie 8 doświadczeń PDO – 428 poletek i 9 doświadczeń ekologicznych – 424 poletka. Kolekcja odmian stanowiła 192 poletka. W sumie ilość poletek na których testowano odmiany wyniosła 1044.

Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone na stronie internetowej będą Państwu przydatne i przyczynią się do poprawy efektywności gospodarowania w produkcji roślinnej.

Krzysztof Zawojski

Skip to content