Lista Odmian Zalecanych do uprawy na 2024 r. w województwie podlaskim

sty 31, 2024

Wojewódzki Zespół ds. Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego zatwierdził Listę Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na 2024 r. w województwie podlaskim.
Lista Odmian Zalecanych w województwie podlaskim tworzona jest dla wszystkich istotnych gospodarczo gatunków. W 2024 r. LOZ utworzono dla 17 gatunków: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, pszenżyta jarego, żyta jarego, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego, bobiku, soi, rzepaku ozimego, kukurydzy na kiszonkę i na ziarno.
Lista Odmian Zalecanych ułatwia rolnikom właściwego doboru odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy, oraz pełniejszego wykorzystania postępu biologicznego (odmianowego) w rolnictwie.

R – odmiany wstępnie rekomendowane po 1 roku badań

CCA– odmiany CCA, które wykazały korzystne wyniki po badaniach rozpoznawczych

Alina Maciąg

 

Skip to content