Lista odmian zalecanych do uprawy na 2023 roku w województwie podlaskim

sty 25, 2023

Wojewódzki Zespół ds. Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego opracował Listę Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na 2023 r. w  województwie podlaskim.

Lista Odmian Zalecanych w województwie podlaskim tworzona jest dla wszystkich istotnych gospodarczo gatunków. W 2023 r. LOZ utworzono dla 17 gatunków: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego,  jęczmienia ozimego, pszenicy jarej,  jęczmienia jarego, owsa, pszenżyta jarego, żyta jarego, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego, bobiku, soi, rzepaku ozimego, kukurydzy na kiszonkę i na ziarno.

R – odmiany wstępnie rekomendowane po 1 roku badań

CCA– odmiany CCA, które wykazały korzystne wyniki po badaniach rozpoznawczych

Alina Maciąg

Skip to content