Czas wybrać formę opodatkowania

sty 8, 2021

Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić zasady opodatkowania na 2021 rok muszą do 20.01.2021 złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży takiego dokumentu, w wyżej wymienionym terminie będzie kontynuował zasady rozliczania z ubiegłego roku.

Każdy przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania prowadzonej działalności:

  1. Zasady ogólne – skala podatkowa to najpopularniejsza forma rozliczania. Może ją wybrać praktycznie każdy przedsiębiorca niezależnie od tego jaki rodzaj działalności wykonuje. Podatnik rozlicza się według dwóch skal podatkowych -17% (w przypadku dochodu poniżej 85 528,00zł ) i 32% (w przypadku dochodu powyżej 85 528,00zł). Zasady ogólne mają dużo zalet, między innymi dużo ulg podatkowych, jak rozliczenie wspólne małżonków, możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu czy zwolnienia z podatku, jeżeli przychód jest mniejszy niż 8000,00zł. Wadą zasad ogólnych jest wysoki podatek w drugim progu podatkowym oraz obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
  2. Podatek liniowy – cieszy się zainteresowaniem podatników ze względu na jedną stałą stawkę opodatkowania, która wynosi 19%. W przypadku gdy firma osiągnie nawet bardzo wysokie dochody, płaci dziewiętnastoprocentową stawkę podatku. Podatnicy rozliczający się tą formą opodatkowania nie mogą skorzystać w większości z ulg podatkowych, nie mogą tez rozliczyć się razem z małżonkiem. Są też zobowiązani do prowadzenia księgi dochodów i rozchodów. Dla przedsiębiorców osiągających dochody powyżej 95tys. zł rocznie wybór rozliczenia podatku liniowego będzie bardziej korzystny.
  3. Ryczałt ewidencjonowany – to forma opodatkowania, z której mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym 250tys. euro. Wiele firm nie ma możliwości skorzystania z rozliczenia podatkowego w formie ryczałtu np. apteki, lombardy, kantory itp. W ryczałcie jest pięć różnych stawek opodatkowania i są one zależne od wykonywania rodzaju działalności. W tej formie rozliczenia podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów.
  4. Karta podatkowa – wysokość jej stawki uzależniona jest od wielu czynników: od wielkości zatrudnienia, rodzaju oferowanych usług i liczby ludności w miejscu prowadzenia działalności. Zaletą tej formy jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgowości. A minusem jest opłacanie podatku niezależnie od uzyskanych przychodów.

Jan Ciecierski

Skip to content