Zmiana w stawkach w płatnościach PRSK

lis 2, 2021

Z końcem września zostały zatwierdzone wyższe stawki płatności  w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, co oznacza wyższe dopłaty dla beneficjentów tego działania.

Wysokość stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej  dla poszczególnych pakietów i  ich wariantów:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone – 552 zł/ha

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

2.1. Międzyplony – 883 zł/ha
2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej  20% – 644 zł/ha

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych – 2031 zł/ha

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Ochrona siedlisk przyrodniczych
4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe -1514 zł/ha
4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla -1382 zł/ha
4.3. Murawy -1503 zł/ha
4.4. Półnaturalne łąki wilgotne – 982 zł/ha
4.5. Półnaturalne łąki świeże -1114 zł/ha
4.6. Torfowiska
4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe -775 zł/ha
4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające -1304 zł/ha
4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) -881 zł/ha
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki -1027 zł/ha
4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki -1389 zł/ha
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego -1279 zł/ha
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza -739 zł/ha
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
Ochrona siedlisk przyrodniczych
5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe -1514 zł/ha
5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla -1382 zł/ha
5.3. Murawy -1503 zł/ha
5.4. Półnaturalne łąki wilgotne -982 zł/ha
5.5. Półnaturalne łąki świeże -1114 zł/ha
5.6. Torfowiska
5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe -775 zł/ha
5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające -1304 zł/ha
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy -901zł/h
6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego -1232 zł/ha
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła 2516 zł/szt.
7.2. Zachowanie lokalnych ras koni 2284 zł/szt. (konie małopolskie, konie wielkopolskie, konie śląskie)
-1825 zł/szt. (koniki polskie, konie huculskie) -2038 zł/szt. (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i konie zimnokrwiste w typie sokólskim)

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec 412 zł/szt.
7.4. Zachowanie lokalnych ras świń 1234 zł/szt.
7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz 811 zł/szt.

Źródło : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001824

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Dawid Kułakowski

Skip to content