Program rolnośrodowiskowy od 2015 roku

kwi 25, 2018

12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w nim miedzy innymi Program Rolnośrodowiskowy. Dotychczas program rolnośrodowiskowy stanowił jedną całość, od 2015 roku będzie on podzielony na dwa działania:

– działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne
– działanie rolnictwo ekologiczne

Pierwsze podzielono na poddziałania promujące system gospodarowania, ochronę wód przed zanieczyszczeniami, odpowiednie użytkowanie gleb przeciwdziałające utracie substancji organicznej, ochronę bioróżnorodności biologicznej obszarów wiejskich, zachowanie tradycyjnych odmian i gatunków drzew owocowych oraz ochrona zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie. Wsparcie finansowe będzie udzielane na następujące pakiety:

1. Rolnictwo zrównoważone
2. Ochrona gleb i wód
3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarze Natura 2000
5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Natomiast rolnictwo ekologiczne zostało podzielone na podziałania, płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne oraz płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego. W ramach poszczególnych poddziałań funkcjonować będą następujące pakiety:

1. Uprawy rolnicze
2. Uprawy warzywnicze
3. Uprawy zielarskie
4. Uprawy sadownicze
5. Uprawy paszowe na gruntach ornych
6. Trwałe użytki zielone

W chwili obecnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest na etapie przygotowywania szczegółowych przepisów, które będą obowiązywały wszystkich rolników którzy zdecydują się skorzystać z dodatkowego dofinansowania od 2015 roku.

Opracowano na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ryszard Woś

Skip to content