Obowiązki beneficjenta działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

lip 30, 2015

Do działania rolno-środowiskowo-klimatycznego może przystąpić producent, który posiada co najmniej 1 ha UR w przypadku rolnika lub 1 ha obszarów przyrodniczych w przypadku rolnika lub zarządcy lub 3 ha UR w przypadku rolnika podejmującego zobowiązanie w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.

Jeżeli rolnik lub zarządca nie spełnia ww. warunku posiadania minimalnej powierzchni gruntów, to może spełnić ten warunek łącznie: w przypadku rolnika – z co najmniej jednym rolnikiem lub zarządcą ubiegającymi się o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną; w przypadku zarządcy – z co najmniej jednym rolnikiem albo jednym rolnikiem i zarządcą ubiegającymi się o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną.

Rolnik/zarządca, który przystępuje do programu rolno-środowiskowo-klimatycznego zobowiązuje się między innymi do:

  • rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego od dnia 15 marca roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej;
  • realizacji programu przez okres 5 lat, zgodnie z Planem działalności rolnośrodowiskowej;
  • prowadzenia Rejestru działalności rolnośrodowiskowej;
  • przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
  • przestrzegania określonych wymagań wynikających z poszczególnych pakietów albo wariantów programu rolno-środowiskowo-klimatycznego;
  • zachowania występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody

 

Małgorzata Wróblewska

Skip to content