Obszary NATURA 2000 na terenie województwa podlaskiego

kwi 9, 2015

I.Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (OSO) – utworzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2313) zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5.09.2007 r. (Dz. U. Nr 179 poz. 1275), zmienione rozporządzeniem z dnia 27 października 2008 r. (Dz. U. Nr 198 poz. 1226), zmienione rozporządzeniem z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 133):
 
L.p.
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow. [ha]
PZO
1

Puszcza Białowieska

PLC200004
63 147.58
 
2

Dolina Dolnego Bugu

 

PLB140001
74 309.92
3

Dolina Dolnej Narwi

 

PLB140014
26 527.92
4

Bagienna Dolina Narwi

PLB200001
23 471.09
 
5

Puszcza Augustowska

PLB200002
134377.72
 
6

Puszcza Knyszyńska

 

PLB200003
139590.23
7

Dolina Górnego Nurca

 

PLB200004
3 995.02
8
Bagno Wizna
PLB200005
14 470.97
9

Ostoja Biebrzańska

PLB200006
148509.33
 
10

Dolina Górnej Narwi

 

PLB200007
18 384.08
11

Przełomowa Dolina Narwi

 

 

 

PLB200008
7 649.17
12
Puszcza Piska
PLB280008
172802.21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Projektowane Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO) – zatwierdzone Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. (2013/741/UE):

Lp.
Nazwa obszaru
Kod obszaru
Pow. [ha]
PZO
1
Puszcza Białowieska
PLC200004
63147.58
 

2

Ostoja Nadbużańska 
PLH140011
46036.74

3

Jeleniewo 
PLH200001
5 910.07

4

Narwiańskie Bagna 
PLH200002
6 823.05
 

5

Ostoja Suwalska 
PLH200003
6 349.51

6

Ostoja Wigierska
PLH200004
16072.11
 

7

Ostoja Augustowska 
PLH200005
107068.74

8

Ostoja Knyszyńska 
PLH200006
136084.43

9

Pojezierze Sejneńskie 
PLH200007
13 630.94

10

Dolina Biebrzy
PLH200008
121206.23
 

11

Ostoja w Dolinie Górnej Narwi 
PLH200010
19 090.18

12

Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego 
PLH200014
117.07

13

Murawy w Haćkach 
PLH200015
157.34
14
Dolina Szeszupy
PLH200016
1 701.35
 
15
Torfowiska Gór Sudawskich 
PLH200017
98.51
 

16

Czerwony Bór 
PLH200018
5 052.22
17
Jelonka
PLH200019
2 479.9
 
18
Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie
PLH200020
1 446.57
 

19

Ostoja w Dolinie Górnego Nurca 
PLH200021
5 524.05

20

Dolina Górnej Rospudy 
PLH200022
4 070.69

21

Dolina Pisy
PLH200023
3 223.21
 

22

Ostoja Narwiańska 
PLH200024
18 604.96

23

Sasanki w Kolimagach 
PLH200025
2.54

24

Źródliska Wzgórz Sokólskich 
PLH200026
49.11
Skip to content