Zmiany w systemie rozliczeń instalacji fotowoltaicznych

sty 24, 2022

W dniu 29 października 2021 roku Sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii, która zakłada zmianę systemu prosumenckiego z modelu upustów na sprzedażowy.

W obecnej chwili osoby wytwarzające energię na własne potrzeby czyli prosumenci w mikroinstalacjach, korzystają z upustów. Energia wyprodukowana przez fotowoltaikę zużywana jest na własne potrzeby natomiast nadmiar oddawany jest do sieci energetycznej „na przechowanie’’
Każda oddana kWh jest zliczana i prosument w ciągu roku może nieodpłatnie odebrać:
• 80% jeżeli instalacja ma moc do 10kWp
• 70% jeżeli instalacja posiada moc powyżej 10kWp do 50 kWp

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadzając zmianę zakłada zmianę systemu handlu (tzw. net-billing) czyli rozliczenie kosztów opierające się o wartość energii zakupionej i oddanej do sieci.
Nowe instalacje, które zostaną przyłączone po wejściu przepisów, nie będą mogły korzystać z systemu upustów. Wyprodukowane nadwyżki energii zostaną sprzedawane do sieci tzw. „agregatorom”, których zadaniem będzie zakup nadwyżki energii elektrycznej. Zakup wyniesie 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku komercyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art.23 ust.2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne. Prosument za dokupiony prąd zapłaci cenę detaliczną, czyli wyższą, ponieważ wliczona zostanie opłata operatora.

Nowy system rozliczeń prosumentów wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

Źródła; https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-system-rozliczania-tzw-net-billing—od-1-kwietnia-2022-r-dla-nowych-prosumentow

Budny Jan
PZDR Kolno

Skip to content