Pierwsza biogazownia rolnicza w województwie podlaskim

paź 12, 2011

Firma CHP Energia Sp. z o.o. reprezentowana przez Andrzeja Bogdana Wyszyńskiego w miejscowości Wojny Wawrzyńce, gm. Szepietowo, powiat wosokomazowiecki realizuje przedsięwzięcie w zakresie budowy biogazowni rolniczej typu NaWaRo. W pierwszym etapie osiągnie ona moc 1,2 MW (docelowo 2,4 MW).

Przedsięwzięcie to jest na etapie kończącym przygotowania do budowy. Spółka uzyskała już decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzję o warunkach zabudowy. W założeniach biogazownia ta będzie pracowała w oparciu o substrat roślinny tj. kiszonkę z kukurydzy i z traw, ponadto jako rozwadniacz do substratu będzie stosowana gnojowica bydlęca. Z odwodnionego osadu pofermentacyjnego planuje się produkcję peletu opałowego, który będzie suszony z wykorzystaniem ciepła powstającego w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Planowany czas realizacji inwestycji to 18 miesięcy.

 Krótka charakterystyka i schemat budowanej biogazowni rolniczej

731_1

Biogazownie rolnicze oparte na procesie fermentacji metanowej, znalazły zastosowanie jako instalacje do biologicznej utylizacji odpadów organicznych, z wykorzystaniem biomasy pochodzącej z celowych plantacji roślin energetycznych. System produkcji biogazu „NaWaRo” (Nachwachsende Rohstoffe) w dosłownym tłumaczeniu „surowce odrastające” stosowany w Niemczech, wykorzystuje głównie gnojowice, kiszonki z roślin (kukurydzy, traw, buraków i innych odpadów przemysłowych), natomiast inne substraty (np. ziarno zbóż czy odpady) wykorzystywane są rzadziej w zależności od konkretnych uwarunkowań gospodarstwa. Tego typu biogazownia posiada rozbudowaną komorę fermentacyjną, składającą się z pierwotnej komory fermentacyjnej i wtórnej komory fermentacyjnej. Pozostałość substratu po przefermentowaniu w pierwotnej komorze fermentacyjnej trafia do wtórnej komory fermentacyjnej, której głównym zadaniem jest zatrzymanie procesu fermentacji. Następnie osad substratu trafia do zbiornika osadu pofermentacyjnego, gdzie po przetworzeniu się do formy amonowej staje się naturalnym nawozem rolniczym. Kiszonka z kukurydzy jako kosubstrat zwiększa kilkakrotnie wydajność energetyczną instalacji biogazowej. W świetle doświadczeń niemieckich w technologiach NaWaRo dominują substraty stałe pochodzenia roślinnego, zwłaszcza kiszonka z kukurydzy, żyta, traw. W technologiach mieszanych stosuje się mieszaninę o składzie: gnojowica ok. 30% oraz kiszonka z kukurydzy (o zaw. 35% s.m) ok. 70%. Przewidywany czas rozkładu w fermentatorze ok. 56 dni. Technologie NaWaRo cechuje wysoka efektywność ekonomiczna i energetyczna pozyskiwania biogazu. Wynika to przede wszystkim z taniej technologii produkcji, niskich nakładów energetycznych oraz z faktu wykorzystania naturalnego procesu wytwarzania metanu z dużym udziałem odpadów.

Eugeniusz Mystkowski

Skip to content