Farma fotowoltaiczna w Lipsku nad Biebrzą po rocznej działalności

gru 11, 2014

Farma fotowoltaiczna w Lipsku została oddana do użytku w październiku 2013 roku. Tu za pomocą paneli fotowoltaicznych energia słoneczna przetwarzana jest w energię elektryczną.

DSC04655

Instalacja składa się z 1120 sztuk paneli ustawionych na specjalnych konstrukcjach. Wszystkie skierowane są w stronę południa tak, by wykorzystać największe nasłonecznienie. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieużytkowanym rolniczo (wyrobisko po żwirowni) należącym do gminy i zajmuje powierzchnię około 2 ha.

W pierwszej fazie projektu przygotowany został teren i posadowione ogrodzenie. Zainstalowano inwentory, które przetwarzają prąd stały na prąd zmienny i pobudowano stacja transformatorową z połączeniami średniego napięcia. Moduły fotowoltaiczne zamocowane zostały szeregowo i połączone z inwentorem zapewniając łączność ze stacją transformatorową. W stacji odbywać się będzie pomiar wyprodukowanej energii elektrycznej, co umożliwi jej sprzedaż do sieci dystrybucyjnej.
W ciągu roku panele pod Lipskiem wytworzyły energię elektryczną o mocy 1 MW dla ponad dwustu gospodarstw domowych.

Projekt pod nazwą „Elektrownie Słoneczne Lipsk” współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

                                                                                                                        Ryszard Wiszowaty

Skip to content