Energetyczna słoma

maj 21, 2012

W słomie ,,drzemie’’ energia. W energetyce znajduje zastosowanie słoma wszystkich gatunków zbóż, rzepaku oraz gryki. Szczególnie wartościowa jest słoma żytnia, pszenna, pszenżytnia, rzepakowa, gryczana oraz osadki kukurydzy.

Słoma ze zbóż wykorzystywana jest w gospodarstwach rolnych zasadniczo jako ściółka, w niewielkim zakresie jako pasza. Do celów energetycznych wykorzystuje się jej nadwyżki. Dużą wartość energetyczną ma nieprzydatna w rolnictwie słoma rzepakowa i słonecznikowa. Ma to szczególne znaczenie, gdyż w ostatnich latach znacznie zwiększył się areał uprawy rzepaku. Wartość opałowa słomy zależy w od jej wilgotności. Zbyt wilgotna słoma ma mniejszą wartość energetyczną i powoduje większą emisję zanieczyszczeń podczas spalania. Dlatego ustalone są normy, określające maksymalną dopuszczalną wilgotność słomy. Normy te są różne dla różnych urządzeń. Przyjmuje się, że wilgotność słomy powinna utrzymywać się w granicach 18–25%.

Wykorzystanie biomasy jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, szczególnie ze względu na zmniejszoną emisję zanieczyszczeń.

Słomę do produkcji biopaliwa wykorzystuje istniejąca  od niedawna w Czyżewie w powiecie wysokomazowieckim firma Biomaz Sp. z o.o.

Firma Biomaz Sp. z o.o. w Czyżewie funkcjonuje od 2009 roku. Rozruch produkcji nastąpił pod koniec 2010 r. Zakład zatrudnia około 15-20 osób. Są to pracownicy biurowi, bezpośrednio zatrudnieni w produkcji oraz kierowcy. Firma dysponuje własnym transportem. Obecnie produkowany jest pelet (granulat) ø 8 mm i długości 2–3 cm. Linia produkcji brykietu znajduje się  w fazie rozruchu. Produkcja peletu polega na poddaniu biomasy trzem kolejnym procesom: suszenia, mielenia i prasowania. Surowcem do produkcji granulatu jest słoma i siano. Przerób wynosi ok. 40 ton/dobę.

Obszar skupu surowca to region północno-wschodni, tj. w promieniu 150 km od zakładu. Skupowana jest słoma żytnia, pszenna, pszenżytnia, rzepakowa ze zbiorów w danym roku lub z lat poprzednich tzw. słoma szara. W ostatnim roku do produkcji użyto również słomę kukurydzianą. Odbiór słomy może odbywać się transportem własnym lub dostawcy. Produkowany przez spółkę pelet w formie luzu odbierany jest przez elektrociepłownie w Warszawie, Ostrołęce i Białymstoku. Pakowany jest w Big Bagi (opakowania o pojemności kilku m3) a także mniejsze o wadze 500–600 kg oraz na potrzeby indywidualnych klientów w worki 20 kg. Cena produktu waha się w zależności od opakowania od 560 do 580 zł brutto/tonę. Granulat jako paliwo nadaje się do wykorzystania zarówno w instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych po odpowiedniej modernizacji urządzeń grzewczych. Może być z powodzeniem stosowany również przy grillowaniu.

Firma chętnie nawiąże długotrwałą współpracę na dostawę surowca. W celu zapewnienia ciągłości dostaw podpisywane są umowy kontraktacyjne. Istnieje również możliwość kontraktacji roślin energetycznych.

Grażyna Gnatowska

 

Skip to content