Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zwiększenie budżetu w ramach działania “Modernizacja gospodarstw” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zwiększenie budżetu w ramach działania “Modernizacja gospodarstw”


Print Friendly, PDF & Email

Wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-213 mozna składać od 5 września do 3 listopada 2014 roku do oddziałów regionalnych lub biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski takie mogą składać osoby, które ubiegały się o wsparcie w czasie ostatniego naboru i nie dostały pomocy z powodu braku środków i znajdują się na „białej” części ostatnio opublikowanej na stronie Agencji listy wojewódzkiej oraz osoby które nie otrzymały bądź nie otrzymają z ARiMR do 4 września 2014 roku informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania. Dokonano przesunięcia 200 mln euro na zwiększenie budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki te przeznaczone będą na finansowanie inwestycji, które zostaną wybrane na postawie zmienionych kryteriów wyboru operacji.

Oprócz dotychczasowych kryteriów, określone zostały dodatkowe kryteria wyboru operacji, które będą preferowały projekty:

  • Przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Punkty będą przyznawane w przedziale od 1 do 5 w zależności od udziału wnioskowanej pomocy na cele środowiskowe.
  • Zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych. W ramach tego kryterium przyznawane będą punkty, jeżeli gospodarstwo posiada co najmniej 30% trwałych użytków zielonych i nie mniej niż 5 ha. Za utrzymanie na niezmienionym poziomie powierzchni trwałych użytków 1 punkt. Za zwiększenie, co najmniej o 10% i niemniej niż 1 ha 2 punkty.
  • Realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna. Gospodarstwa, które osiągną wielkość ekonomiczną przekraczającą 1/3 wielkości ekonomicznej wyrażonej w ESU z produkcji trzody chlewnej uważane będą za gospodarstwa, w których głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna. Punkty przyznawane będą w przedziale od 1 do 3 w zależności średniej rocznej liczby świń.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej MRiRW oraz stronie ARiMR.

Waldemar Dzierżkowski