Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zniesiono zakaz uboju świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zniesiono zakaz uboju świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami


Print Friendly, PDF & Email

Dnia 19 marca 2014 roku zostało podpisane rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Rozporządzenie to umożliwia dokonanie uboju trzody w gospodarstwie na użytek własny na obszarach gdzie wprowadzono ograniczenia w związku z wystąpienie afrykańskiego pomoru świń stwierdzonego u dzików.

Ubój świń może być przeprowadzony wyłącznie w gospodarstwie, w którym zwierzęta były utrzymywane co najmniej przez 30 dni, a pozyskane mięso zostanie obowiązkowo poddane badaniu poubojowemu (na obecność włośni). Tak jak do tej pory koszt związany z wykonaniem badania poubojowego pokrywa posiadacz mięsa. Zwierzęta przeznaczone do uboju muszą być zdrowe.

Przy uboju zwierząt w gospodarstwie (świń) musimy pamiętać o spełnieniu pozostałych wymogów dotyczących gospodarczego uboju na użytek własny, które nie uległy zmianie tj.:

– co najmniej na 24 godziny przed planowanym ubojem należy poinformować powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze dokonania uboju;

– informacja taka powinna zawierać między innymi imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania posiadacza zwierząt, gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, numer identyfikacyjny zwierzęcia oraz miejsce i termin uboju;

– uboju zwierząt w gospodarstwie może dokonać wyłącznie osoba do tego uprawniona (ubojowiec).

Jeżeli w trakcie przeprowadzania badania poubojowego zaistnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (AFS), organ Inspekcji Weterynaryjnej pobierze nieodpłatnie próbki do badań w kierunku AFS. Wprowadzenie powyższych rozwiązań przyczyni się do rozładowania istniejących problemów ze zbytem żywca i ubojem na własne potrzeby.

Tadeusz Kruszewski