Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Znane są już wyniki konkursu „Przyjazna wieś” 2013 w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Znane są już wyniki konkursu „Przyjazna wieś” 2013 w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Dla gospodarzy terenów wiejskich udział w konkursie ”Przyjazna wieś” jest doskonałą okazją do zaprezentowania i promocji swoich  miejscowości i regionów. To konkurs który nagradza tych,  którzy dobrze wykorzystali fundusze unijne. Podczas sejmiku województwa podlaskiego 29 listopada uhonorowano laureatów konkursu Przyjazna wieś na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Od 2004 roku odnotowano pozytywne zmiany na obszarach wiejskich. Dzięki środkom pomocowym w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego powiększonym o środki publiczne budżetu państwa czy samorządów dokonano znacznego postępu w rozwoju infrastruktury wiejskiej na terenie województwa podlaskiego. Rozwój infrastruktury technicznej, społecznej i  ekologicznej przyczynił się do pobudzenia przedsiębiorczości i aktywności społecznej w miejscu w którym przyszło nam żyć.

Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie po raz trzeci ogłosił konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Na szczeblu krajowym jest to V edycja tego konkursu. W tym roku  wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu. Komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. W sumie wpłynęło 14 formularzy zgłoszeniowych niestety dwa zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych wymaganych w regulaminie. Regionalna Komisja Konkursowa oceniła 12 projektów. Projekty, które  zajęły I miejsca w kategorii technicznej i społecznej wzorem lat ubiegłych wzięły udział w etapie ogólnopolskim organizowanym przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.

Podczas oceny projektów szczególny nacisk położony został na ich wpływ na rozwój lokalny i regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, partnerstwo przy realizacji projektu, użyteczność, innowacyjność, a także na ochronę środowiska i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych od 2004 roku w województwie podlaskim w poszczególnych kategoriach zostali:

Infrastruktura techniczna:

I miejsce: gmina Plaska za projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska”.
II miejsce: gmina Jedwabne za projekt „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jedwabne”.
III miejsce: gmina Dubicze Cerkiewne za projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród-Nikiforowszczyzna-Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków”.

Wyróżnienie w finale wojewódzkim:

Gmina Szypliszki za projekt „Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka”.

Infrastruktura społeczna:

I miejsce: gmina Bielsk Podlaski za projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo”.
II miejsce: gmina Wiżajny za projekt „Remont świetlicy gminnej w Wiżajnach”.
III miejsce: gmina Nowe Piekuty za projekt „Budowa Izby Tradycji Regionalnej w Nowych Piekutach”.

Wyróżnienie w finale wojewódzkim:

Gmina Perlejewo za projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Perlejewie”.
Gmina Kołaki Kościelne za projekt „Gmina Kołaki Kościelne-Moja Mała Ojczyzna”.
Gmina Mielnik za projekt „Adaptacja budynku kina na potrzeby muzeum w Mielniku”.
Gmina Kolno za projekt „Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem”.
Stowarzyszenie Cichy Zakątek Kowale za projekt „Budowa sportowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalach”.

Do etapu ogólnopolskiego zostały zgłoszone projekty, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym.

W kategorii infrastruktura techniczna:

Projekt Gminy Płaska „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie gminy Płaska”.

W kategorii infrastruktura społeczna:

Projekt Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo”.

 
                                                                                                                                                             Bożena Pruszyńska