Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Znamy Mistrzów Agroligi 2020 w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Znamy Mistrzów Agroligi 2020 w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Tegoroczna Agroliga etap wojewódzki w województwie podlaskim rozstrzygnięta. Mistrzami w kategorii Rolnik zostali Państwo Natalia, Damian, Małgorzata, Dariusz Zaręba z gminy Śniadowo, a Mistrzami w kategorii Firma Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski.

Tegoroczne podsumowanie konkursu odbyło się 23 września w Księżynie. Na Galę przybyło wielu zaproszonych gości wśród których znaleźli się Mieczysław Baszko Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Stanisław Derehajło Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Otwarcia Gali dokonał Wojciech Mojkowski Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, który w swoim przemówieniu inauguracyjnym podkreślał znaczenie konkursu Agroliga jak i uroczystości, na której są nagradzani laureaci, w docenianiu trudu rolników i agroprzedsiębiorców włożonego w budowanie swej działalności.

Głos zabrał również Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło.

Po przemówieniach Dyrektor PODR Szepietowo Wojciech Mojkowski pogratulował oraz wręczył pamiątkowy grawerton Agacie i Cezaremu Kosińskim zdobywcom tytułu Mistrz Krajowy 2019 r.

Po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w wykładzie na temat „Zarządzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost konkurencyjności, innowacyjności i nowe technologie w rolnictwie”, który przeprowadziła dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, Prof. SGGW.

Po wykładzie przyszedł czas na przedstawienie wszystkich uczestników tegorocznego konkursu Agroligi w województwie podlaskim. Anna Fatyga redaktor naczelna Wiadomości Rolniczych w przygotowanym pokazie zaprezentowała sześć gospodarstw i sześć firm biorących udział  w tegorocznej edycji Agroligi. Dzięki temu goście obecni na gali mogli przekonać się jak wysoki poziom prezentowali wszyscy uczestnicy konkursu.

W kolejnym punkcie programu uroczystości poznaliśmy laureatów, wicemistrzów i mistrzów Agroligi 2020 – etapu wojewódzkiego województwa podlaskiego.

Prowadząca galę kolejno wyczytywała uczestników, by na końcu przedstawić Mistrzów. Pełne wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria Rolnik

Mistrz Agroligi 2020 r.

 • Natalia, Damian, Małgorzata, Dariusz Zaręba z gminy Śniadowo

 

Wicemistrz Agroligi 2020 r.

 • Justyna i Robert Dołęgowscy z gminy Szepietowo

Równorzędni Laureaci konkursu Agroliga 2020

 • Agnieszka Winkler, gmina Augustów

 • Agnieszka i Robert Karwowski, gmina Radziłów

 

 • Teresa i Dariusz Radzewicz, gmina Puńsk

 • Ewa i Robert Truchel gmina Szumowo

 

Kategoria Firma

 

Mistrz Agroligi 2020 r.

 • Firma AGROTECHNIK Wojciech Dzięgielewski, Zjazd 18-520 Stawiski

Wicemistrz Agroligi 2020 r.

 • Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „KBS” Sp. Z o. o., Potoczyzna, 19-100 Mońki

Równorzędni Laureaci konkursu Agroliga 2020

 

 • Firma MR Doradztwo Mirosław Roszczyc, Piliki, 17-100 Bielsk Podlaski

 

 • Dom na Starym Gościńcu „TISZYNA” Katarzyna i Piotr Panfilukowie, Rutka, 17-204 Dubicze Cerkiewne

 

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Protasiewicz”, Tadeusz Protasiewicz, Ejszeryszki, 16-406 Rutka-Tartak

 

 • Zielska Kolonia Agnieszka Prymaka, Knyszewicze, 16-113 Szudziałowo

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a Mistrzom życzymy sukcesów w kolejnym krajowym etapie konkursu.

Konkurs Agroliga 2020 – etap wojewódzki jest realizowany w ramach projektu „Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”. Liderem projektu jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, partnerami Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Sylwia Sikorska