Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Znamy laureatów XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Znamy laureatów XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 17 sierpnia 2016 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
  w Białymstoku,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
 • Podlaska Izba Rolnicza,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Cel konkursu organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego XIV edycją sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku bieżącym do konkursu zgłosiło się 46 gospodarstw. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Brano również pod uwagę elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.

Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 8 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, Wojewódzka Komisja Konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2016 r. jest gospodarstwo Państwa Jolanty i Jana Monachów,z Kobylanki, gm. Michałowo (pow. gospodarstwa 60 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

II miejsce:             Dorota i Mirosław Czarnieccy z miejscowości Żłobin, gm. Krasnopol (pow. gospodarstwa 25,95 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego)

III miejsce:          Anna i Krzysztof Kuniccy z miejscowości Krasowo Wielkie, gm. Nowe Piekuty (pow. gospodarstwa 32,00 ha., profil produkcji – hodowla bydła mlecznego.

Ponadto Komisja przyznała 5 wyróżnień specjalnych:

 • Państwu Iwonie i Mariuszowi Pieńczykowskim z miejscowości Bukowo, gm. Rajgród

– za poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

 • Państwu Jolancie i Andrzejowi Dziekońskim z miejscowości Dziękonie, gm. Mońki

– za estetyczne i bezpieczne urządzenie obejścia gospodarstwa rolnego.

 • Państwu Izabeli i Markowi Sakowskim z miejscowości Spiczki, gm. Orla

– za optymalne i bezpieczne zorganizowanie zaplecza technicznego.

 • Państwu Annie i Wojciechowi Lutostańskim z miejscowości Lutostań, gm. Łomża

– za wprowadzanie własnych rozwiązań technicznych poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

 • Państwu Marzenie i Piotrowi Żywalewskim z miejscowości Lipowo, gm. Sztabin

– za zastosowanie rozwiązań technicznych poprawiających ergonomię pracy.

Zwycięskie gospodarstwo z terenu województwa podlaskiego zostało zakwalifikowane do etapu centralnego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy.

Laureaci i organizatorzy konkursu

Laureaci i organizatorzy konkursu

                                                                                              Łukasz Gilewski

                                                                                              starszy specjalista

                                                                                              OR KRUS w Białymstoku