Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiany w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiany w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych


Print Friendly, PDF & Email

W związku z potrzebą nabycia kwalifikacji zawodowych lub ich uzupełnienia przez beneficjentów działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działania „Premia dla młodych rolników”, wprowadzono nowe rozwiązania m.in. klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, a także możliwość odrębnego potwierdzenia każdej kwalifikacji poprzez odrębny egzamin. W województwie podlaskim pięć szkół prowadzi takie kursy zawodowe. 

W miejsce likwidowanych szkół dla dorosłych wprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe. Do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie niezbędne jest ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów w zakresie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Kształcenie zawodowe realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzone jest w oparciu o tę samą podstawę programową co w szkołach, dlatego też osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe zdają taki sam egzamin bez względu na to czy naukę pobierały w szkole czy też w formach pozaszkolnych , tj. na kwalifikowanych kursach zawodowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym dla pięciu Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w województwie podlaskim, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych wymaganych od beneficjentów (w szczególności działania „Premia dla młodego rolnika” PROW 2014-2020).

Wykaz szkół rolniczych w województwie podlaskim prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce. 

Katarzyna Koc-Karwowska