Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiana w podejściu do płatności dla młodych rolników w 2018 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiana w podejściu do płatności dla młodych rolników w 2018 roku


Print Friendly, PDF & Email

Rok 2015 był pierwszym rokiem zwiększonej płatności w ramach dopłat bezpośrednich o tzw. płatność dla młodych rolników.

Cechy płatności:

Jest to płatność dodatkowa, roczna, ma formę płatności powierzchniowej i przysługuje maksymalnie do 50 ha gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej. Jej celem jest wsparcie dochodów młodych rolników rozpoczynających prowadzenie działalności rolniczej.

Dla kogo?

Płatność dla młodych rolników kierowana jest do rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym lub którzy rozpoczęli już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosków ramach jednolitej płatności obszarowej oraz których wiek w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat (tj. nieukończenie 41 roku życia w pierwszym roku składania wniosku).

Do tej pory płatność przyznawana była na okres maksymalnie 5 lat, przy czy okres ten skracał się o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

W praktyce oznaczało to, że rolnicy którzy rozpoczęli działalność w 2011 r. mogli wnioskować o tę płatność tylko 1 raz w 2015 r., rozpoczęli działalność w 2012 r. – płatność dla młodych rolników w 2015 i 2016 r. itd.

Od roku 2018 okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

W praktyce oznaczało to, że rolnik dla którego:

  • rok 2015 był ostatnim rokiem, w którym mógł ubiegać się o płatność dla młodych rolników – może ubiegać się o tę płatność także w roku 2018 oraz 2019, nawet jeżeli płatność taka nie przysługiwała im w latach 2016 – 2017,
  • rok 2016 był ostatnim rokiem, w którym mógł ubiegać się o płatność dla młodych rolników – może ubiegać się o tę płatność także w roku 2018 oraz 2019, nawet jeżeli płatność taka nie przysługiwała mu w roku 2017.

Reasumując, płatność przyznawana jest na okres 5 lat, począwszy od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników, przy czym wniosek musi być złożony w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności rolniczej.

Magdalena Milewska