Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiana terminów składania wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za 2019 rok – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmiana terminów składania wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za 2019 rok


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wszystkie zeznania PIT należy składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r, jeśli dokument zostanie wysłany wcześniej to terminem przyjęcia uznany będzie 15 luty.

Zmianie uległ termin składania PIT 28 za 2019 rok – można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 roku.

Od 15 lutego 2020 r w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione przygotowane dla podatników zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT -38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – przygotowane zeznania nie będą dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Urzędy Skarbowe mają 45 dni na zwrot nadpłaty podatku, termin liczy się od 15.02.2020 r.

Z kolei aby zapłacić należny podatek VAT, PIT, CIT od 01 stycznia 2020 roku podatnik ma uregulować zobowiązania podatkowe na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer naszego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie: www.podatki.gov.pl lub w każdym Urzędzie Skarbowym.

Mariola Sendrowska

Źródło informacji: https://ksiegowosc.infor.pl/