Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmarł Waldemar Bobin – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sejnach – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zmarł Waldemar Bobin – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sejnach


Print Friendly, PDF & Email

Waldemar Bobin był naszym serdecznym, zawsze gotowym do pomocy kolegą i  świetnym doradcą. Od 23 lat pracował jako doradca rolniczy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Miał 49 lat – Jego przedwczesna śmierć napełnia nas smutkiem i żalem, stanowi niepowetowaną stratę dla naszego Ośrodka.

Potrafił w przyjaznej atmosferze kierować zespołem doradców. Jego życzliwość i fachowa wiedza sprawiła, że współpracował z szerokim gronem rolników. Podczas wielu spotkań i wyjazdów korzystaliśmy z Jego znajomości z języka litewskiego.

Waldemar Bobin rozpoczynał swoją drogę zawodową w ODR w Olecku. Zmiany organizacyjne w 1999 roku Ośrodka spowodowały, że został pracownikiem PODR w Szepietowie. Zaczynał od doradztwa bezpośredniego i szkoleń.  W 2002 roku zdobył uprawnienia doradcy  rolnośrodowiskowego.  Był fachowcem do którego zawsze, o każdej porze można było się zwrócić o pomoc i opinię. Współpracował z jednostkami certyfikującymi, z samorządem, aktywnie uczestniczył w organizacjach konkursu na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, organizacjach Targów Agroekoturystycznych. Odpowiedzialnie i sumiennie wykonywał powierzone zadania i dbał o wizerunek firmy. Z pasją podchodził do pracy z rolnikami o czym świadczy duża  liczba osób z nim współpracujących.  Był jednym z najlepszych specjalistów w PODR Szepietowo.

Od 2017 roku z sukcesem kierował Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sejnach – radził sobie świetnie, co widać po efektach pracy.

Z perspektywy lat widać, że z każdym rokiem, podejmował się coraz ambitniejszych zadań, będąc przy tym wyważonym, spokojnym  i zawsze serdecznym człowiekiem.

Waldku – byłeś prawdziwym, rzetelnym  doradcą. Szkoda że odszedłeś. Być może takich ludzi potrzeba także w niebie. Będzie nam brakowało Twojego wyjątkowego poczucia humoru i racjonalnego podejścia do życia. Bardzo dziękujemy za Twoją obecność.

Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.

 

Dyrekcja, pracownicy
i Rada Społeczna Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie