Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zbliża się końcowy termin stosowania nawozów mineralnych i naturalnych na użytki rolne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zbliża się końcowy termin stosowania nawozów mineralnych i naturalnych na użytki rolne


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie  z programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu terminy stosowania nawozów przedstawiają się następująco:

 

Rodzaje gruntów

Terminy stosowania nawozów mineralnych i naturalnych płynnych Terminy stosowania nawozów naturalnych stałych
Grunty orne gmin nie ujętych w załączniku  1 marca – 20 października 1 marca – 31 października
Grunty orne gmin objęte załącznikiem nr. 2 programu 1marca – 15 października 1 marca – 31 października
Grunty one gmin objęte załącznikiem nr. 3 programu 1 marca – 25 października 1 marca – 31 października

 

Uprawy trwałe 1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopad
Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

 

W załączniku nr. 2 programu zostały wymienione gminy:

Augustów ( gmina miejska i wiejska); Bakałarzewo; Bargłów Kościelny; Czarna Białostocka; Dąbrowa Białostocka; Filipów; Giby; Janów; Jeleniewo; Krasnopol; Krynki; Kuźnica; Lipsk; Nowinka; Nowy Dwór; Płaska; Przerośl; Puńsk; Raczki; Rutka-Tartak; Sejny (gmina miejska i wiejska); Sidra; Sokółka; Suchowola; Suwałki (gmina miejska i wiejska); Sztabin; Szudziałowo; Szypliszki; Wiżajny

W załączniku nr. 3 programu zostały wymienione gminy:

Szumowo

Stosowanie poszczególnych nawozów należy wpisać do ewidencji stosowania nawozów opartej o wyliczenia maksymalnych dawek azotu na poszczególne uprawy.

                                                                                                                             Anna Gęślicka