Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zasady wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zasady wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas zorganizowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 października 2012 r. spotkania przedstawicieli resortu rolnictwa z producentami ziemniaków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę zasad prowadzenia badań ziemniaków na okoliczność wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) wysyłanych z Polski na rynek UE.

Minister przypomina, że w związku z wyższym niż w pozostałych państwach członkowskich poziomem występowania w Polsce bakteri Cms wysyłane obecnie ziemniaki muszą być obligatoryjnie badane pod kątem obecności tej bakterii przy zwiększonej do 400 bulw próbie pobieranej z każdych 25 ton wysyłanych ziemniaków. Ponadto, badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Cms muszą być poddawane pozostałe partie ziemniaków, wyprodukowane w gospodarstwie z którego pochodzą wysyłane ziemniaki.

Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków jest zaświadczenie wydawane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które powinno być załączone do wysyłanej przesyłki.

Więcej w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaków do pozostałych państwa członkowskich w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Eugeniusz Stefaniak
gł. specj. ds. roślin przemysłowych i okopowych