Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zasady wypłaty rekompensat z tytułu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zasady wypłaty rekompensat z tytułu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń


Print Friendly, PDF & Email

Do dnia 30 maja 2014 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny. Wnioski należy składać do oddziału terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie dostarczone do uboju.

O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci świń, prowadzący ich chów w gospodarstwach położonych na obszarze zakażonym, określonym w załączniku do decyzji wykonawczej UE przyjętej w tej sprawie. Ponadto zwierzęta musiały być utrzymywane w gospodarstwie na dzień 26.02.2014 r. lub od dnia ich urodzenia (dotyczy sztuk urodzonych po 26.02.2014 r.) i sprzedane do rzeźni w okresie od 26.02.2014 r. do 25.05.2014 roku. Do wniosku o pomoc należy dołączyć kopie faktur, świadectw, pozwoleń na przemieszczanie zwierząt (poświadczone za zgodność z oryginałem przez rolnika własnoręcznym podpisem) oraz specyfikację świń dostarczonych do uboju.

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

 

  1. lochy o masie co najmniej 160 kg,
  2. pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

 

Pomoc naliczana będzie wg stawki pomocy wynoszącej 35,7 Euro/100 kg masy tuszy uzyskanej dostarczonych do uboju zwierząt.

Szczegółowe informacje odnośnie pomocy, wzór wniosku oraz zasięg terytorialny objęty ograniczeniami, ustanowiony w decyzjach wykonawczych KE oraz okresy ich obowiązywania w załączeniu.

Tadeusz Kruszewski

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Zasięg terytorialny obszaru objętego ograniczeniami, ustanawianego w decyzjach wykonawczych KE oraz okresy ich obowiązywania