Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko WYKŁADOWCA na szkolenie „Kucharz regionalny” w powiecie hajnowskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko WYKŁADOWCA na szkolenie „Kucharz regionalny” w powiecie hajnowskim


Print Friendly, PDF & Email

oglo_11_2011

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w związku z realizacją projektu „REORIENTACJA – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje KANDYDATÓW na stanowisko WYKŁADOWCY na szkolenie „Kucharz regionalny”  w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu:

 • podstaw przedsiębiorczości
 • standardów higieniczno – sanitarnych w małej gastronomii
 • podziału tuszy wieprzowej
 • wyrobu wędlin domowym sposobem
 • wyrobu wędlin z podrobów wieprzowych
 • żywienia turystów -przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem przepisów sanitarno-higienicznych

(w załączeniu Program szkolenia)

Wymagania konieczne:

 • CV (zgodnie z załączonym wzorem)
 • Pismo przewodnie (zgodnie z załączonym wzorem)
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zgodnie z załączonym wzorem)

Wymagania pożądane:

o        doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

Zakres i miejsce wykonywanych zadań:

 • przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznym w wymiarze 40 godzin (5 dni po 8 godzin dziennie)
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych (Wykładowca zobowiązany jest do przekazania materiałów szkoleniowych w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia wyników konkursu)
 • zajęcia  odbywać się będą na terenie powiatu  hajnowskiego w miesiącu styczniu i lutym 2012 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie wymaganych dokumentów listownie lub osobiście w terminie do 20 stycznia 2012 r. do godz. 15.30 na adres Biura Projektu: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo z dopiskiem Sekcja Programów i Projektów.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowe www.odr.pl.

Załączniki:

Program szkolenia
Wzór CV
Oświadczenie o niekaralności
Pismo przewodnie

oglo_11_2011_1