Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaproszenie na konferencję „Szlak kulinarny jako markowy produkt turystyczny” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaproszenie na konferencję „Szlak kulinarny jako markowy produkt turystyczny”


Print Friendly, PDF & Email

SIRLOGO

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ma zaszczyt zaprosić

do udziału w konferencji

„Szlak kulinarny jako markowy produkt turystyczny”,

która odbędzie się w dniu 27 października 2017 r.

w Folwarku Nadawki w Wasilkowie przy ul. Nadawki 23.

Początek o godz. 10:00.

 

Konferencja ta jest elementem operacji „Partnerstwo szansą na rozwój lokalnego produktu tradycyjnego”, a jej celem jest promowanie idei szlaków kulinarnych.

Ramowy program konferencji:

10:00 Rejestracja uczestników

10.15 Powitanie gości i wprowadzenie

11.00 Korzyści płynące z przynależności do Szlaku Kulinarnego – Hubert Gonera – Landbrand

11:45 Szlak Kulinarny jako narzędzie promocyjne i marketingowe – Hubert Gonera – Landbrand

12.30 Przerwa kawowa + zimny bufet

13.00 Szlak jako markowy produkt turystyczny województwa – Hubert Gonera – Lanbrand

13.45 Działanie „Współpraca” PROW 2014-20 – Katarzyna Koc – Karwowska – broker innowacji, PODR w Szepietowie

14.15 Dyskusja

Uprzejmie prosimy o przekazanie kart zgłoszenia uczestnictwa do 24 października 2017 r. na adres e-mail: jrzaca@odr-szepietowo.pl. Więcej informacji: 86 275 89 27.

Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.