Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym „Gospodarstwa opiekuńcze jako nowatorskie podejście do usług społecznych oferowanych mieszkańcom obszarów wiejskich poprzez prezentację dobrych praktyk na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”, który odbędzie się w dniach 26-27.09.2018 r.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i skierowane do:

  • mieszkańców obszarów wiejskich, zainteresowani tematyką gospodarstw opiekuńczych, od założenia poprzez poszukiwanie beneficjentów aż po świadczenie usług opiekuńczych;
  • doradców propagujących tematykę gospodarstw opiekuńczych na terenie swej pracy;
  • przedstawicieli instytucji wspierających rozwój usług opiekuńczych.

Program wyjazdu obejmuje wizyty w czterech gospodarstwach świadczących usługi opiekuńcze oraz wykład na temat dobrych praktyk w świadczeniu usług opiekuńczych w gospodarstwach rolniczych.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 18 września 2018 r. do godz.15.00 do Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w PODR Szepietowo (pokój nr 20) bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres jczarkowska@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (25 uczestników) o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR.

Karta zgłoszenia

Program wyjazdu

Regulamin naboru

Joanna Czarkowska

86 275 89 38; 506 662 611