Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym i konferencji – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym i konferencji


Print Friendly, PDF & Email

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Mazowiecki  Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie realizuje operację Dobre praktyki po belgijsku.  W operacji biorą udział dodatkowi partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Projekt składa się z dwu form szkoleniowych tj.: 2 wizyt studyjnych do Belgii oraz 1 konferencji
w Boguchwale nt. „Zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”. Uczestnikami operacji są doradcy i rolnicy z województw; pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego,
a w przypadku konferencji również z województwa podkarpackiego.

Wyjazdy studyjne do Belgii pt. „Dobre praktyki po belgijsku”

odbędą się w dwu terminach:

I wizyta: 17-21.09.2018 r.

II wizyta: 24-28.09.2018 r. 

Program 2 wizyt obejmuje następujące tematy:

1) Krótkie łańcuchy dostaw i przykłady operacji wspierających żywność ekologiczną, sprzedaż internetową produktów świeżych, wyprodukowanych w sposób przyjazny dla środowiska.

2) Systemy jakości żywności na przykładzie belgijskiego systemu wspierającego wytwarzanie żywności wysokiej jakości, certyfikowanej na bazie lokalnego surowca z uwzględnieniem hodowli bydła rasy biało-błękitnej oraz Żywność wysokiej jakości dzięki  promowaniu  alternatywnych metod utrzymania zdrowego inwentarza żywego i zmniejszeniu stosowania antybiotyków oraz zmianie nawyków u hodowców i weterynarzy.

3) Optymalne wykorzystywanie przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. Przykład rewitalizacji obszaru polegający na przywracaniu ekosystemu terenów podmokłych w celach ekologicznych, hydrologicznych, edukacyjnych i turystycznych oraz „Badanie
i promocja produkcji biogazu z obornika” projekt z obszaru zielonej gospodarki wspierający przedsiębiorczość w ramach odnawialnych źródeł energii.

4) Wspieranie przedsiębiorstw wiejskich poprzez dostęp do platformy e-biznes na przykładzie „Akademii Oline Hageland oraz projektu „Cel ferma”.

5) Sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich na przykładzie działań: Walońskiej Federacji Rolnictwa (FWA) oraz Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) wspierającej regionalne i lokalne sieciowanie i upowszechnianie dobrych praktyk.

6) Dodatkowo powyższe tematy będą wzbogacone o następujące spotkania i wizyty.

 • Spotkanie z przedstawicielem COOPA –COGECA,
 • Udział w dyskusji z przedstawicielem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim,
 • Wizytacja projektu z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez przekształcenie dawnego traktu kolejowego w zieloną ścieżkę rowerową,
 • Kluczowe strategie marketingowe  Walońskiej Agencji Promocji Zdrowej Żywności,
 • Certyfikacja produktów ekologicznych przez organizację CERTISYS, zajmującą się produktami ekologicznymi na terenie Belgii i Luksemburga.

Szczegółowy program wizyty uczestnicy otrzymają przed wyjazdem po dokonaniu uzgodnień ze stroną  belgijską.

Uczestnicy wyjazdu na konferencji w Boguchwale zaprezentują  poznane tematy i projekty.

Konferencja pt. „Zrównoważony wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów”

Termin 4-5.10.2018 r., miejsce Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  Boguchwała, woj. podkarpackie.

Program konferencji:

 • Koncepcja zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wspieranie przedsiębiorczości – wykład
 • Prezentacja dobrych praktyk z Belgii przez przedstawicieli 4 ODR połączona z dyskusją  oraz podsumowaniem zadania „Dobre praktyki po belgijsku”.
 • Krótkie łańcuchy dostaw — wykład
 • Małe przetwórstwo – wykład
 • Wizyta w winnicy — prelekcja  „Enoturystyka a rozwój zrównoważony”.

W konferencji wezmą udział doradcy i rolnicy z 5 województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Nabór uczestników

Nabór przeprowadzą za pomocą załączonej  Karty zgłoszeń  uczestniczące w projekcie  wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego:

Karta zgłoszenia

Operacja „Dobre praktyki po belgijsku” realizowana jest  na podstawie umowy nr KSOW /2/2018/007 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018–2019. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.