Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaproszenie do udziału w „Pierwszej Podlaskiej Akademii Serowarskiej”. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaproszenie do udziału w „Pierwszej Podlaskiej Akademii Serowarskiej”.


Print Friendly, PDF & Email


ZAPROSZENIE

do udziału w warsztatach z przetwórstwa mleka – modułu I. operacji realizowanej w ramach Sieci Innowacji Rolniczych pod nazwą:

„Pierwsza Podlaska Akademia Serowarska”.

Warsztaty będą miały miejsce w okresie od 07.07.2020 r. do 30.07.2020 r.,
(kolejno w dniach: 07.07.2020 r., 09.07.2020 r., 14.07.2020 r., 16.07.2020 r., 21.07.2020 r., 23.07.2020 r., 28.07.2020 r., 30.07.2020 r.), w godzinach od 10:00 do 13:00

w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo).

Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego:

 • prowadzących gospodarstwa o specyfice mleczarskiej
 • planujących rozpoczęcie działalności związanej z przetwórstwem mleka
 • zainteresowanych tematyką przetwórstwa mleka
 • doradców propagujących zakładanie i rozwój RHD, MLO
 • przedstawicieli instytucji wspierających promocję i rozwój obszarów wiejskich,
  w tym RHD, MLO.

Na warsztatach poruszone będą tematy:

 • przetwórstwo mleka
 • produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO
 • receptury serów podpuszczkowych
 • wytwarzanie serów w warunkach domowych.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie wytwarzania serów podpuszczkowych. Warsztaty odbędą się w grupach 10 osobowych i będą powtarzane 8 krotnie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 01 lipca 2020 r. do godz.12.00 do Sekcji Podlaskiego Centrum Technologii Rolno-Spożywczych w PODR Szepietowo (pokój nr 28), bądź przesłanie (skanu) zgłoszenia na pocztę e-mail na adres dpoltorak@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR, Plan Operacyjny na lata 2020–2021.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa