Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy na szkolenia z przetwórstwa w gospodarstwie rolnym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy na szkolenia z przetwórstwa w gospodarstwie rolnym


Print Friendly, PDF & Email

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej to temat szkoleń realizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych, przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Rozpoczynają one realizację projektu w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. 

Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, ul. Chorzowska16/18, które posiada bazę dydaktyczną – Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa. Szkolenia organizowane będą w dwóch etapach:
I etap: 01.09.2014r-30.12.2014
II etap: 01.01.2015r – 30.05.2015r.
Uczestnicy szkoleń z terenu województwa podlaskiego będą mogli wziąć udział w szkoleniach w następujących terminach (jeden do wyboru):
I etap: 01.09.2014r-30.12.2014
02-03 października 2014 r.
06-07 października 2014 r.
14-15 października 2014 r.
II etap: 01.01.2015r – 30.05.2015r.
02-03 marca 2015 r.
12-13 marca 2015 r.
16-17 marca 2015 r.
17-18 marca 2015 r.
11-12 maja 2015 r.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione w rolnictwie lub leśnictwie. Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie i koszty organizacyjne finansowane są z budżetu projektu.
Nabór oraz organizacja dojazdów na szkolenia prowadzone są przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają:
Bożena Pruszyńska PODR Szepietowie tel. 862758929, e-mail:bpruszynska@odr-szepietowo.pl.
Janusz Lesisz CDR O/Radom tel. 483656938, e-mail: t.lesisz@cdr.gov.pl
Barbara Sałata CDR O/Radom tel. 483656935, e-mail: b.salata@cdr.gov.pl

 Program

Bożena Pruszyńska