Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy na seminarium pt.: “Innowacyjne metody przetwórstwa wołowiny” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy na seminarium pt.: “Innowacyjne metody przetwórstwa wołowiny”


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w seminarium pt.: „Innowacyjne metody przetwórstwa wołowiny”, które odbędzie się 23 października 2017 r. w Hotelu Akvilon, ul. Kościuszki 4 w Suwałkach.

Celem operacji jest ułatwienie poszukiwania partnerów do tworzenia i organizacji grup operacyjnych, które mogłyby zostać beneficjentami działania „Współpraca” poprzez udział w niej podlaskich rolników, doradców rolniczych i innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa.

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi w wytwarzaniu wysokiej jakości wołowiny, które docelowo mogą być wdrażane w naszym regionie.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja posłuży upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pilotażowymi rozwiązaniami, które są testowane w województwie śląskim i są możliwe do przeniesienia w warunki północnej części województwa podlaskiego. Dotyczy to szczególnie metod dojrzewania (sezonowania) wołowiny kulinarnej stosowanych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsa w Bargłach. Otrzymany w wyniku dojrzewania produkt posiada wysokie walory smakowe, odżywcze i wpisuje się w zapotrzebowania restauratorów oraz konsumentów.

Seminarium przyczyni się do poznania teoretycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych sposobów pozyskiwania wysokiej jakości wołowiny kulinarnej, w tym jej dojrzewania.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, producentów wołowiny, przedsiębiorców, doradców rolniczych i przedstawicieli świata nauki zainteresowanych utworzeniem grupy operacyjnej z terenu woj. podlaskiego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • po zeskanowaniu, adres e-mail: kkoc@odr-szepietowo.pl)
  • faxem, nr fax: 86 275 89 20
  • pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

w terminie do dnia 18.10.2017 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Katarzyna Koc-Karwowska, tel. 86 275 89 41, e-mail: kkoc@odr-szepietowo.pl

Karta zgłoszeniowa

Program

Katarzyna Koc-Karwowska

Broker Innowacji

 

 

logo długie SIR