Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy na pola doświadczalne PODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy na pola doświadczalne PODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Na polu doświadczalnym PODR w Szepietowie zlokalizowano wiele doświadczeń z różnych dziedzin m.in. doświadczenia nawozowe, odmianowe, z ochroną roślin. Prowadzone jest także Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe zbóż ozimych, zbóż jarych i kukurydzy na kiszonkę. Podczas Zielonej Gali, 30 i 31 maja, będzie można obejrzeć doświadczenia ścisłe i demonstracyjne, a także skorzystać z pomocy doradców.

W tym sezonie wegetacyjnym założono doświadczenia łanowe z uprawą grochu siewnego, rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, pszenicy ozimej.  Obowiązująca integrowana ochrona roślin nakłada na rolników obowiązek precyzyjnego stosowania środków ochrony roślin w oparciu o monitoring i progi ekonomicznej szkodliwości, bardzo ważne jest w tym wszystkim umiejętność rozpoznawania poszczególnych chorób, szkodników oraz chwastów.

Podlasie to region w którym bardzo dużo uprawia się mieszanek traw z roślinami motylkowatymi przeznaczonych na paszę dla bydła, dlatego też wychodząc naprzeciw założyliśmy kolekcje 13 mieszanek traw z roślinami motylkowatymi 4 firm nasiennych (Sowul i Sowul, DSV, Agriland, Barenbrug). Wśród kolekcji znajdują się 3 poletka z lucerną w czystym siewie. Nawożenie kolekcji traw prowadzone jest w oparciu o technologię firmy TIMAC AGRO, która w dalszej kolejności prowadzi badania ilościowe i jakościowe poszczególnych mieszanek traw z roślinami motylkowatymi.

30 i 31 maja zapraszamy do odwiedzenia pola doświadczalnego PODR w Szepietowie, czekają na Was doradcy, którzy szczegółowo przedstawią zagadnienia prezentowane na polu.

Michał Godlewski

gł. specjalista. ds. doświadczalnictwa