Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy na Podlaski Dzień Kukurydzy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy na Podlaski Dzień Kukurydzy


Print Friendly, PDF & Email

Pokazy zbioru kukurydzy, bogata kolekcja odmian, prezentacje doświadczeń, wystawcy z branży rolniczej, wykłady i rozstrzygnięcia konkursów to niektóre z atrakcji, jakie przygotowaliśmy na Podlaski Dzień Kukurydzy. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy 11 września 2016 roku organizuje największą w województwie podlaskim imprezę dla plantatorów i miłośników kukurydzy. Już w najbliższą niedzielę kukurydza będzie pełniła główną rolę na polach doświadczalnych w Szepietowie.

Podlaski Dzień Kukurydzy to polowy pokaz i prezentacja odmian „mieszańców” kukurydzy, środków produkcji stosowanych przy uprawie kukurydzy, pokazy pracy maszyn oraz ciekawe wykłady. Wrześniowe spotkania w Szepietowie są już tradycją.

Na przygotowanym przez PODR w Szepietowie polu kukurydzy o powierzchni 2,5 ha zaprezentowane zostanie ponad 130 odmian z 23 firm oferujących nasiona kukurydzy. Kolekcja odmian zajmuje powierzchnię około 0,8 ha. Wśród odmian znajdują się mieszańce kukurydzy o różnej klasie wczesności: od wczesnych do średnio późnych i późnych, a także jedna odmiana kukurydzy cukrowej. Poletka demonstracyjne chronione były przed omacnicą prosowianką metodą biologiczną z wykorzystaniem naturalnego wroga szkodnika – Kruszynka. Efekty stosowania kruszynka widoczne są w postaci spasożytowanych złóż jaj omacnicy prosowianki, z których nie wyklują się młode gąsienice tego szkodnika. Skuteczność ochrony w warunkach polowych ocenić będzie można podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy.

Pozostałą powierzchnię zajmują demonstrację polegające na stosowaniu różnych nawozów, m.in. nawozu Fertil, Eurofertil 35 NP, azotowy nawóz płynny RSM stosowany pogłównie, a także klasyczne nawożenie fosforowo potasowe wraz z nawożeniem mikrogranulatem. Ponadto stosowano różne kombinacje herbicydowe: doglebowe, nalistne. Stosowano również w fazie 10 – 12 liści fungicydy, które chronią przed chorobami, a dodatkowo korzystnie wpływają na przyrost masy korzeniowej roślin kukurydzy.

Podlaski Dzień Kukurydzy to doskonała okazja dla producentów kukurydzy kiszonkowej lub ziarnowej do spotkania się z hodowcami odmian kukurydzy, producentami pestycydów, nawozów i doradcami rolniczymi. W Szepietowie rolnicy mają możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, z którymi się spotykają w trakcie uprawy kukurydzy. Mogą zamówić wybrane materiały, maszyny, czy ziarno siewne. Zachęcamy do obejrzenia bogatej kolekcji i sprawdzenia, która odmiana sprawdziła się w trudnych warunkach pogodowych.

Tegoroczną nowością na polach doświadczalnych są RIZOTRONY. Są to plastikowe szyby o wymiarach około1,5m x 1,0 m zakopane w całości w ziemi pod pewnym kontem, idealnie przylegające do płaszczyzny wykopanej ściany w ziemi. Blisko szyby rosną rośliny kukurydzy. Podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy zostaną odkopane dwie opisane szyby, przez które będzie możliwość obejrzenia systemu korzeniowego kukurydzy. RIZOTRONY zostały założone przy współpracy z firmą Syngenta.

Najbardziej dynamicznym punktem Podlaskiego Dnia Kukurydzy jest pokaz pracy maszyn. Do Szepietowa przyjadą producenci i dealerzy maszyn rolniczych – oczywiście nie zabraknie najnowocześniejszych sprzętów do zbioru i konserwacji kukurydzy. Maszyny te będzie można obejrzeć także podczas pracy – jak co roku odbędą się pokazy pracy maszyn do zbioru kukurydzy na ziarno i kiszonkę oraz zagospodarowania resztek pożniwnych. Podczas pokazów zaprezentowany i omówiony zostanie innowacyjny sposób zakiszania kukurydzy.

Wrześniowe spotkania w Szepietowie są doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy z zakresu uprawy kukurydzy. W programie przewidziano wykład na temat uprawy pasowej kukurydzy technologią strip till. Plantatorzy kukurydzy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony kukurydzy przed suszą i omacnicą prosowianką jak również poznać nowoczesne metody odstraszania dzików od upraw polowych.

W tym roku będzie można również spróbować potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy “Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia” finansowanego z pieniędzy Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Tradycyjnie targom towarzyszy Wojewódzki Konkurs Orki, czyli pokaz prawidłowo wykonanej orki przy użyciu nowoczesnego sprzętu. O tytuł najlepszego oracza rywalizować będzie siedmiu uczestników z województwa podlaskiego. Finałowe zmagania zawodników orzących pługiem tradycyjnym rozpoczną się 11 września na polach demonstracyjnych PODR w Szepietowie o godzinie 09:45 odprawą techniczną oraczy z udziałem Komisji Sędziowskiej, podczas której uczestnicy zapoznają się z regulaminem konkursu i zostanie przeprowadzone losowanie pól konkursowych i zestawów (ciągnik + pług). Komisja szczególną uwagę zwróci na głębokość orki, rozstęp skiby, równomierność i prostolinijność orki. Liczył się będzie również czas wykonanej pracy.

W programie targów przewidziano również rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez oddział regionalny KRUS w Białymstoku. Tuż przed południem zostaną nagrodzeni producenci mleka za „Bezpieczną obsługę zwierząt gospodarskich”.

PROGRAM PODLASKIEGO DNIA KUKURYDZY

11 września 2016 r. (niedziela)

   10.00  Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy – Grzegorz Mikołajczyk, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Tadeusz Michalski, Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu
10.20 Wykład: Strip-Till w uprawie kukurydzy – prof. dr hab. Tadeusz Michalski UP w Poznaniu
11.00 Wykład: Ochrona kukurydzy przed suszą i omacnicą prosowianką – Syngenta – Janusz Malanowski
11.20 Wykład i pokaz: Nowoczesna metoda odstraszania dzików od upraw polowych – ERDA – Marcin Haremza
11.40 Wykład: Nawóz organiczno-mineralny OrCal w precyzyjnej uprawie kukurydzy Team-Rol – Tomasz Wyszkowski
12.00  Rozstrzygnięcie konkursu dla producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” – KRUS Białystok
12.20  Promocja i degustacja potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy „Kukurydza – słoneczne   ziarno zdrowia” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
13.00 

Pokazy: Zbioru kukurydzy na kiszonkę

-Innowacyjny sposób zakiszania kukurydzy, DuPont Pioneer Ryszard Wojciechowski

-Pokaz pracy maszyn uprawowych, PODR Szepietowo

9.45 – 14.00

IX Wojewódzki Konkurs Orki

   

W programie również:

Prezentacja kolekcji odmian kukurydzy – firmy nasienne

2016 PDK pl

Zapraszamy na Podlaski Dzień Kukurydzy.

Agnieszka Zawistowska