Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy na konferencję – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy na konferencję


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza na konferencjęnt: „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”. Poruszone będą tematy:

  1. Małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy
  2. Bezpieczeństwo żywności
  3. Identyfikowalność i  autentyczność surowca
  4. Etyka w przetwórstwie żywności
  5. Przetwórstwo darów lasu
  6. Przetwórstwo ziół, roślin i kwiatów
  7. Sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, możliwości w oparciu o social media.
  8. Dyskusja moderowana – producenci żywności na poziomie gospodarstwa, naukowcy, doradcy – wymiana doświadczeń

Konferencja odbędzie się  25 września 2019 r. w Wysokiem Mazowieckiem w hotelu Odessa.

Celem konferencji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja przyczyni się do pozyskania i wymiany wiedzy przez 200 uczestników na temat systemów jakości żywności, ich certyfikacji oraz wdrożenia, marketingu produktów rolnych oraz ich promocji.

Do udziału w konferencji zapraszamy: mieszkańców obszarów wiejskich z czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym: rolników, członków kół gospodyń wiejskich zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego, doradców rolniczych, przedstawicieli przedsiębiorstw, producentów żywności, naukowców i mediów.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:kkuteszko@odr-szepietowo.pl do 18 września 2019 r. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 518-793-569 lub 501-239-081.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin

Sylwia Sikorska

Specjalista PODR