Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy na konferencję “Współczesne wyzwania produkcji i rynku ziemniaka” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy na konferencję “Współczesne wyzwania produkcji i rynku ziemniaka”


Print Friendly, PDF & Email

Współczesne wyzwania produkcji i rynku ziemniaka w Polsce to temat konferencji wojewódzkiej, która odbędzie się 6 lipca 2015 roku w gospodarstwie agroturystycznym w Dębowym Lesie w Elżbiecinie, gm. Piątnica. Początek o godzinie 10.00. Program konferencji składa się z dwu części: merytorycznej i praktycznej. Organizatorem konferencji jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku.

Powierzchnia uprawy ziemniaka (wg danych GUS za 2014 r.) w województwie podlaskim w spadła do ok. 10,6 tys. ha. Jest ona jedną z najniższych w kraju. Plony również należą do jednych z najniższych w kraju, które w roku 2014 wyniosły ok. 224 dt/ha, w kraju ok. 278 dt/ ha.

Ziemniak z konieczności stał się warzywem. Czy taki stan musi być, co można zmienić, jak walczyć z agrofagmi w świetle integrowanej ochrony roślin, czy poprzez profesjonalizację technologii produkcji można odnieść sukces. Na te i inne pytania odpowiedzą przedstawiciele Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Jadwisinie i inni współorganizatorzy konferencji.

Część I – w sali

10.00 Otwarcie konferencji

Grzegorz Mikołajczyk – dyrektor PODR w Szepietowie

Krystyna Snarska – prezes Oddziału SITR w Białymstoku.

10.15 Czy poprzez profesjonalizację technologii produkcji można odnieść sukces na rynku ziemniaka – dr Wojciech Nowacki – Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie

10.45 Kwalifikowany materiał sadzeniakowy współczesnych odmian podstawą nowoczesnej produkcji – dr Wojciech Goliszewski – Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie

11.15 Integrowana ochrona plantacji ziemniaka przed chorobami – mgr Milena Pietraszko – Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie

11.45 Integrowana ochrona plantacji ziemniaka przed szkodnikami – mgr Joanna Jankowska – Zakład Agronomii Ziemniaka IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie

12.15 Informacja ogólna dotycząca kontraktacji i skupu ziemniaka przemysłowego – Wanda Gwara, dyrektor działu kontraktacji i skupu Zakładów PEPEES w Łomży

12.25 Technologia nawożenia ziemniaka – system nawożenia „Grupa Azoty” – Paweł Grabowski – Regionalny Przedstawiciel Handlowy Polska Północno -Wschodnia „Grupa Azoty” – Daniel Marchelewski, dyrektor regionalny „AGROCENTRUM agra”.

Część II – na plantacji polowej

13.00 Dokarmianie ziemniaka nawozami mikroelementowymi i aminokwasowymi – Teresa Wyszomierska, Przedstawiciel Handlowy „AGROSIMEX”

13.15 Ochrona chemiczna ziemniaka preparatami firmy Bayer CropScience –Jacek Choromański, przedstawiciel regionalny Bayer CropScience

13.30 Wykorzystanie technologii Max Profit w uprawie ziemniaka: preparaty bakteryjne, penergetic, biostymulatory, aminokwasy – Maciej Maciejewski, dyrektor firmy „AGROCONSULT”

13.45 Rozpoznawanie chorób i szkodników ziemniaka – pracownicy Oddziału IHAR-PIB w Jadwisinie

14.30 Dyskusja, podsumowanie konferencji, poczęstunek

Przekazana wiedza na konferencji pozwoli plantatorom ziemniaka jadalnego i przemysłowego wdrażać innowacyjne technologie uprawy ziemniaka uwzględniające ilości i jakość produkowanego surowca w myśl integrowanej ochrony roślin.

Eugeniusz Stanisław Stefaniak