Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy na BulwaFest – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy na BulwaFest


Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie ,,Krynica,, działa na terenie powiatu hajnowskiego od marca 2013 roku. Należą do niego mieszkańcy Lipin, Hajnówki, Starego i Nowego Berezowa oraz Białowieży. Idea Stowarzyszenia powstała w grupie kilku rodzin, które chciały aktywnie spędzać wolny czas, wspólnie bawić się i organizować przeróżne imprezy.

Osoby należące do ,,Krynicy,, chcą zachować ginącą kulturę naszych przodków i pracują dla podniesienia świadomości własnej kultury. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Lipiny, na terenie której, na uroczysku bije najsłynniejsze w tej okolicy źródło -,,Krynoczka,,.

Prezes Stowarzyszenia – pani Katarzyna Jakubowska jest dumna z organizacji reprezentującej interesy mieszkańców powiatu hajnowskiego. Mówi, że tradycja, kultura i przyroda są wartościami bardzo szybko znikającymi. W okolicach powiatu hajnowskiego zachowało się wyjątkowo dużo takich wartości. Zachowały się autentyczne drewniane wsie, spotykają się kultury: białoruska, ukraińska, romska, żydowska, tatarska i polska.

,,Krynica” jest otwarta na współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. Aktywnie są poszukiwane wszelkie możliwe źródła finansowania prowadzonych projektów.

Prezes Stowarzyszenia oraz Wójt Gminy Hajnówka mają zaszczyt serdecznie zaprosić na szóstą już edycję festynu BulwaFest, który odbędzie się 3 września 2016 roku na placu przy świetlicy wiejskiej w Lipinach , rozpoczęcie o godzinie 14.00.W ramach festynu są przewidziane liczne atrakcje – występy zespołów ludowych , pieczenie ziemniaka w ognisku, konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka , zawody ziemniaczane o Puchar Sołtysa i potańcówkę na świeżym powietrzu. Mega niespodzianką będzie gotowanie na ogromnej patelni plenerowej – dofinansowane ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie IX,, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Hajnówce. Pokaz będzie prowadzony przez profesjonalnego kucharza, połączony z konkursami dla uczestników i wspólną degustacją przygotowanego dania.

Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce będą uczestnikami BulwaFest. W namiocie PODR Szepietowo będą udzielane porady z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii i agroturystyki.

TVP Podlasie i TVK Hajnówka, objęło BulwaFest patronatem medialnym.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 3 września 2016 roku o godzinie 14.00 do wsi Lipiny w powiecie hajnowskim.