Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy do udziału w projekcie “Ekologia przyszłością naszego regionu” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy do udziału w projekcie “Ekologia przyszłością naszego regionu”


Print Friendly, PDF & Email

kapital

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie rozpoczął przeprowadzenie projektu “Ekologia przyszłością naszego regionu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu odbywa się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Hajnówce.

Celem projektu jest: aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz podnoszenia jakości wytwarzanych produktów.

Projekt przyczyni się do:
– zdobycia nowych umiejętności;
– wzrostu samooceny;
– pobudzenia rozwoju lokalnego;
– przeciwdziałanie bezrobociu;
– zdobycie umiejętności wypełniania wniosków o fundusze UE.

Projekt zakłada:

  1. Przeprowadzenie 4 dniowego szkolenia połączonego z ćwiczeniami
  2. Dwudniowy wyjazd studyjny z udziałem w Międzynarodowych Targach Ekologicznych “Eko-Gala” w Rzeszowie
  3. Przygotowanie i wydanie materiału szkoleniowego pt. “Podstawy rolnictwa ekologicznego”

Rekrutacja uczestników projektu dokonana zostanie na podstawie karty zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie następujących kryteriów:
– miejsce zamieszkania w miejscowości do 25 tys. mieszkańców;
– rolnicy i domownicy zamieszkujący obszar powiatów: hajnowskiego i bielskiego;

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność przesłania lub złożenia karty zgłoszeniowej do Biura Projektu. Karta zgłoszeniowa jest dostępna w:
– Biurze Projektu w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Hajnówce;
– Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim;
– na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl).

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, oraz nocleg na wyjeździe studyjnym. Ponadto otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2010 r. do 01.07.2010 r.

Wsparciem zostanie objętych 20 osób z powiatów hajnowskiego i bielskiego, zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa rolnego metodami ekologicznymi, oraz prowadzących produkcję ekologiczną na sprzedaż.

Termin szkolenia 20.05.2010 – 23.05.2010

Wyjazd studyjny 25.05.2010-26.05.2010

Do pobrania:
Reguamin rekrutacji
Karta zgłoszeniowa

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce: (85)682-20-10
Osoby do kontaktu: Agnieszka Kościuczuk, Kinga Sieńczuk