Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaplanuj weekend w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaplanuj weekend w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy na Zieloną Galę i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Na terenach Agroareny przez dwa dni, 24 i 25 maja, w ramach Zielonej Gali, odbywać się będą prezentacje maszyn do zbioru i konserwacji pasz z użytków zielonych.

W jednym miejscu i w jednym czasie będzie można porównać różne technologie, oferty handlowe maszyn zielonkowych przeznaczonych do produkcji sianokiszonek i siana, do transportu oraz zadawania pasz.

Rolnicy będą mieli okazję dokonać pełnego przeglądu maszyn do zbioru zielonek. Zapoznają się z technologią zbioru, kosztami eksploatacji i wydajnością maszyn w ruchu.

Ważnym elementem Zielonej Gali będą wykłady na temat produkcji pasz z użytków zielonych i renowacji trwałych użytków zielonych w województwie podlaskim. Można będzie dowiedzieć się m.in. o nowościach w produkcji pasz objętościowych, o niewykorzystanym potencjale białka z pola oraz o odpowiednim doborze gatunków traw do uzyskania wysokojakościowej paszy objętościowej w gospodarstwie.

Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego to wydarzenie towarzyszące Zielonej Gali.

Kilkudziesięciu wystawców zaprezentuje szeroką ofertę produktów do budownictwa inwentarskiego oraz nowoczesne rozwiązania dla domu. Uzupełnieniem merytorycznym będą wykłady na temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie inwentarskim

Uzupełnieniem Targów będą warsztaty realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nt. Produkcji rodzin i odkładów pszczelich jako dodatkowego dochodu z pasieki.

Targi to również okazja do skorzystania z fachowego doradztwa, swoje stoiska będą miały liczne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwana czele ze specjalistami z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W majowy weekend odbędą się również warsztaty realizowane ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na temat produkcji rodzin i odkładów pszczelich jako dodatkowego dochodu z pasieki. Ponadto na targach prezentowane będą poletka doświadczalne PODR w Szepietowie.

Program Targów

Katarzyna Jamiołkowska, Tadeusz Kruszewski