Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zakończył się projekt „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa” realizowany przez PODR Szepietowo – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zakończył się projekt „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa” realizowany przez PODR Szepietowo


Print Friendly, PDF & Email

W Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dobiegły końca warsztaty związane z przetwarzaniem żywności. Trwały one przez dwa miesiące a w ostatnią środę odbyła się konferencja podsumowująca całe przedsięwzięcie.

Projekt Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa był realizowany przez PODR Szepietowo we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  w Olsztynie oraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Łącznie przeszkolonych zostało 200 osób z czterech województw.

Warsztaty odbywały się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych, które powstało przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Jest to baza szkoleniowa do przeprowadzania szkoleń oraz pokazów związanych z tematyką przetwarzania żywności. To właśnie w tym miejscu odbyły się warsztaty, na których wszyscy uczestnicy poznali zasady, którymi powinni się kierować wytwarzając swój produkt. Jednym z cykli szkoleniowych były warsztaty z przetwórstwa mleka na sery. Podczas zajęć była możliwość zapoznania się z wszystkimi etapami powstawania sera podpuszczkowego. Instruktorzy omówili procesy zachodzące przy powstawianiu skrzepu, przy jego prasowaniu, soleniu oraz przy dojrzewaniu. Była również możliwość degustacji gotowego już sera powstałego na bazie tej samej receptury.

Kolejnym tematem było przetwórstwo mięsa na więdliny. Szkolący zaprezentowali proces powstawania białej kiełbasy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem jaki jest potrzebny do profesjonalnego wytworzenia wyrobów wędliniarskich jak i wypróbowania ich w praktyce. Szkolący podkreślali, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na finalny produkt jest jakość przetwarzanego surowca i na to przede wszystkim powinno zwracać się uwagę.

Trzecim zagadnieniem było tłoczenie soków. Na warsztatach zostały wykorzystane jabłka jako produkt, z którego wytłoczony został sok. Najważniejszym punktem tych zajęć było zapoznanie się z linią technologiczną służącą do tego typu przetwórstwa. Można było przyjrzeć się jakie procesy są najistotniejsze w wytworzeniu soku, tak aby był on świeżym i trwałym produktem. Największym zainteresowaniem uczestników cieszył się ostatni punkt szkolenia czyli nalewanie już odpowiednio przygotowanego soku do woreczków co wbrew pozorom okazało się dość trudną czynnością.

Podsumowaniem warsztatów praktycznych jak i przebiegu całego projektu była konferencja. 25 września br. w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie, na którym zaproszeni naukowcy przedstawili zagadnienia związane z przetwórstwem. Tematy, które zostały poruszone to:

  • Małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy – prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński
  • Bezpieczeństwo żywności –  spełnianie wymogów higienicznych i weterynaryjnych w małym przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego – prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński
  • Identyfikowalność i autentyczność surowca – dr inż. Agnieszka Obiedzińska
  • Etyka w przetwórstwie żywności – prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński
  • Przetwórstwo darów lasu – dr hab. inż. Elżbieta Biller
  • Przetwórstwo ziół, roślin i kwiatów – prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, możliwości w oparciu o media społecznościowe – dr Małgorzata Szymańska

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Pojawili się na niej nie tylko uczestnicy warsztatów, ale też osoby, które już się przetwórstwem  zajmują, doradcy rolniczy, nauczyciele  szkół. Konferencja przyczyniła się do poszerzenia wiedzy przez uczestników związanej z przetwarzaniem żywności. Pozyskali odpowiednie umiejętności do tego, aby samodzielnie wytworzyć zdrowy, smaczny lokalny produkt.  Na koniec konferencji wywiązała się dyskusja. Uczestnicy chętnie opowiadali o swoich przedsięwzięciach czy też inicjatywach podejmowanych w ramach  Kół Gospodyń Wiejskich. Można było zauważyć, że bardzo wiele osób interesuje się podjęciem działalności związanej z przetwórstwem i poszukuje informacji, które pozwolą na jej rozpoczęcie. Jednym z tematów, o którym dyskutowano była sprzedaż wytworzonych produktów przez internet z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Uczestnicy dyskusji wymienili się swymi doświadczeniami oraz otrzymali wskazówki  od specjalistów na co zwracać szczególną uwagę przy wykorzystywaniu internetu do sprzedaży czy promocji swych produktów .

Za treść merytoryczna odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Link do relacji wideo

Publikacja