Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Z koniem za pan brat – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Z koniem za pan brat


Print Friendly, PDF & Email

W niedziele 6 października odbył się festyn „Z koniem za pan brat” w miejscowości Putkowice Nadolne, gm. Drohiczyn.

Imprezę rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w Śledzianowie, po której odbyło się poświęcenie koni i przejazd połączony z paradą zaprzęgów na miejsce festynu. Zaprezentowano łącznie 16 koni różnych ras będących własnością członków stowarzyszenia.

Na łąkach w bliskim sąsiedztwie rzeki Bug został urządzony tor przeszkód, na którym ścigali się jeźdźcy na koniach wierzchem, zaprzęgi jednokonne i dwukonne. Dodatkową atrakcją były wyścigi zaprzęgów na torze przeszkód z samochodem terenowym, oraz nowoczesnym ciągnikiem rolniczym. Zorganizowano także pokaz prac polowych sprzętem konnym tj. orkę pługiem jednoskibowyn bezkoleśnym oraz kultywatorowanie pola. Swoje umiejętności w orce zaprezentowali min.: dyrektor PODR w Szepietowie, starosta siemiatycki, burmistrz Drohiczyna, wójt Perlejewa, proboszcz parafii w Śledzianowie oraz chętni rolnicy.

Na zakończenie wszystkich uczestników festynu zaproszono na wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek i idegustacją regionalnych specjałów.

W czasie festynu przygrywała miejscowa kapela ludowa, a przejażdżkom furmankami, bryczkami oraz wierzchem sprzyjało piękne październikowe słońce.

Organizatorem festynu było nowoutworzone stowarzyszenie „Koń Nadbużański” z siedzibą w Putkowicach Nadolnych gm. Drohiczyn oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM Drohiczyn, przy współudziale burmistrza oraz Miejskiego Domu Kultury.

Piotr Kryński