Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”


Print Friendly, PDF & Email

22 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbył się finał XXIII Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Organizatorami konkursu byli:

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,

– Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznej pracy wśród młodzieży szkół rolniczych województwa podlaskiego.

Konkurs ma charakter wojewódzki i przebiegał w dwóch etapach. I etap odbył się jesienią 2018 r.
i polegał na przeprowadzeniu eliminacji szkolnych w klasach maturalnych szkół o profilu rolniczym. Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili w 19 placówkach biorących udział w konkursie szkolenia dotyczące zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W 2018 roku w szkoleniach uczestniczyło 393 uczniów.

W II etapie konkursu udział wzięło 17 uczniów, którzy zajęli I miejsca w eliminacjach szkolnych. Sprawdzian wiedzy przewidywał 40 pytań testowych oraz jedno pytanie opisowe, dotyczących zagadnień bezpieczeństwa przy pracy rolniczej i działalności KRUS. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Duża w tym zasługa nie tylko organizatorów, ale i kadry pedagogicznej.

Laureatami etapu wojewódzkiego XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Klas Maturalnych o Profilu Rolniczym „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” zostali:

I miejsce – Marcin Wszeborowski – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie,

II miejsce – Paweł Nowikow – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach

III miejsce – Maciej Świerżewski – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

Organizatorzy oraz uczestnicy konkursu

KRUS Białystok