Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” przełożona na 2021 r. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” przełożona na 2021 r.


Print Friendly, PDF & Email

Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID 19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku z przykrością informuje, że XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą została przełożona na 2021 r.

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo rolników zawsze była priorytetowym zadaniem Kasy, w związku z czym nie możemy narażać kandydatów konkursu na dodatkowe niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W momencie wznowienia przedsięwzięcia, wszystkie tegoroczne zgłoszenia gospodarstw do konkursu będą w dalszym ciągu honorowane. Najnowsze wiadomości dotyczące konkursu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl oraz na naszym profilu facebookowym.

Corocznie celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Jednocześnie zapraszamy naszych beneficjentów – rolników do skorzystania z materiałów popularyzatorskich znajdujących się na wyżej wskazanych stronach internetowych. Ciekawą formą zapoznania się z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym są filmy instruktażowe, które efektywnie wpływają na zrozumienie danych zagadnień zapobieganie wypadkom z grupy Upadek osób, Pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń), czy mechanizmu pracy poszczególnych maszyn rolniczych).

Możliwość skorzystania z powyższych form działań prewencyjnych z całą pewnością pozwoli Państwu i Państwa bliskim zwiększyć wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, które przecież nie ulegają wyłączeniu na czas obecnego stanu epidemii w Polsce. Wiedza ta z pewnością przysłuży się obecnym jak i przyszłym kandydatom konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego wznowienie planowane jest na 2021 rok.

KRUS