Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

XVII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

XVII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy.


Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy wszystkich producentów z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na najlepszy produkt żywnościowy. Jest to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji, organizowane od 2000 roku.

Celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Przedmiotem konkursu są żywnościowe produkty regionalne, czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

Produkty do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:

  1. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego (produkty i przetwory mięsne, z ryb, produkty mleczne, miody).
  2. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego ( przetwory owocowe, warzywne, produkty zbożowe , wyroby cukiernicze).
  3. Napoje regionalne (napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe).
  4. Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

W roku 2013 podlaska edycja konkursu została poszerzona o kategorię „Od pola do stołu”, która sprzyja skracaniu łańcucha dystrybucji między producentem a konsumentem. Dedykowana jest podmiotom, które wytwarzają i sprzedają swoje wyroby bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. Mogą tu być zgłaszane zarówno surowce (jaja, warzywa, owoce, zboża, itp.), jak i przetworzone produkty oraz potrawy. Warunkiem jest, aby większość surowców użytych do ich wytworzenia pochodziła z naszego województwa. Zgłaszając swój produkt czy potrawę do tej kategorii, należy na karcie zgłoszeniowej dopisać „Od pola do stołu”.

Zgłoszenie do tej kategorii pomaga w promocji podlaskich produktów tradycyjnych poprzez stronę www.produkty.wrotapodlasia.pl .

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy wytwórcy, którzy przedstawią produkty spełniające warunki podanej wyżej definicji oraz przyślą dokładnie wypełnione i własnoręcznie podpisane karty zgłoszenia do konkursu. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii.

W trakcie konkursu będą przyznane nominacje do nagrody „Perła 2017” . Mogą się o nią ubiegać te produkty, które zostały nagrodzonym we wcześniejszych edycjach NKD. Spośród nominowanych Kapituła Krajowa Konkursu wybierze produkty, które w Poznaniu podczas Targów Polagra w Poznaniu będą odznaczone statuetką „Perła 2017”.

Dokładnie wypełnione zgłoszenia należy przekazać do PODR w Szepietowie. Można to zrobić:

–  osobiście (pokój nr 20), lub

–  poprzez specjalistki pracujące w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego, lub

–  wypełnione druki można także dostarczyć pocztą na adres:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

z dopiskiem:                       Konkurs NKD

–  lub po zeskanowaniu już wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: jczarkowska@odr-szepietowo.pl

Termin dostarczenia zgłoszeń do PODR w Szepietowie – 24.04.2017 r.

Następnie po zakwalifikowaniu produktów przez krajowego organizatora, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, odbędzie się Regionalny Finał w Białymstoku w dniu 17.05.2017 r. w Białostockich Spodkach. Planowane rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Należy w tym dniu dostarczyć zgłoszony produkt i zaprezentować go Komisji. 

Bliższe informacje można uzyskać:

–        telefonicznie: 500 544 873 lub 86 275 89 38 – Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki,

–        e-mailem: jczarkowska@odr-szepietowo.pl

–        od specjalistek WGDiA w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

DSC 0011

Joanna Czarkowska