Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

X Wojewódzki Konkurs dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

X Wojewódzki Konkurs dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”


Print Friendly, PDF & Email

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Podlaską Izbą Rolniczą, po raz dziesiąty zorganizowała wojewódzki Konkurs dla rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Celem konkursu było zmniejszenie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego.

Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS. Rolnicy musieli również odpowiedzieć na jedno pytanie opisowe, które polegało
na opisaniu zasad BHP podczas wykonywania zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych u bydła mlecznego.

Regulamin oraz pytania konkursowe wraz z arkuszem zamieszczone były na łamach miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”, dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), Podlaskiej Izby Rolniczej (www.pirol.pl), oraz w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku.

Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należało przesłać lub dostarczyć
do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku
w terminie do 9 października 2020 r.

Komisja konkursowa dokonała oceny 50 arkuszy zgłoszeniowych rolników
(20 arkuszy zgłoszeniowych więcej niż w poprzedniej edycji) prowadzących działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego i podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ze względu na jubileuszową, dziesiątą edycję konkursu oraz wysoki poziom wiedzy reprezentowany przez uczestników, Komisja Konkursowa zdecydowała o nagrodzeniu
9 osób.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: Jarosław Kulesza, zam. Kulesze Podlipne, -24,7 pkt.

II miejsce: Zbigniew Porzecki, zam. Przytulanka, -24 pkt.

III miejsce: Jolanta Kazimierczuk, zam. Smolugi, -23,8 pkt.

Ex aequo IV miejsce: Adam Ławrynowicz, zam. Gródek, -23,7 pkt.

Ex aequo IV miejsce: Mariusz Słomski, zam. Kopiec, -23,7 pkt.

V miejsce: Krzysztof Szmurło, zam. Popławy, -22,7 pkt.

Ex aequo VI miejsce: Tomasz Tymiński, Łuniewo Małe, -22,5 pkt.

Ex aequo VI miejsce: Elżbieta Gałecka, zam. Lubieszcze, -22,5 pkt.

VII miejsce: Tadeusz Kucharczyk, zam. Harasimowicze, -22,2 pkt.

 

Ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, wręczenie nagród laureatom nastąpi w inny niż dotychczas praktykowany sposób. Nagrody zostaną przekazane laureatom w miejscu ich zamieszkania przez uprawnionych pracowników KRUS, a także będą możliwe do odbioru w siedzibie OR KRUS w Białymstoku / podległej PT KRUS do końca 2020 roku.

Nagrodami ufundowanymi przez OR KRUS w Białymstoku są:

za zajęcie pierwszego miejsca: lampa owadobójcza, najazd progowy, zestaw narzędzi akumulatorowych,

za zajęcie drugiego miejsca: piła ukosowa, zestaw kluczy 108 el., zestaw narzędzi akumulatorowych,

za zajęcie trzeciego miejsca: drabina, zestaw kluczy 108 el., zestaw narzędzi akumulatorowych,

za zajęcie czwartego miejsca ex aequo: myjka ciśnieniowa, przedłużacz bębnowy, lampa owadobójcza,

za zajęcie piątego miejsca – siódmego miejsca: zestaw narzędzi akumulatorowych, kliny
do obalania drzew, zgrzebło, kleszcze nosowe, zgarniak do nieczystości.

Laureaci również otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Podlaską Izbę Rolniczą i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

p.o. Dyrektora OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka