Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wzrasta zainteresowanie uprawą rzepaku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wzrasta zainteresowanie uprawą rzepaku


Print Friendly, PDF & Email

W jaki sposób, rolnicy uprawiający rzepak, powinni wdrażać w praktyce reguły prawidłowej agrotechniki z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin dyskutowano 13 lutego w Białymstoku na corocznej konferencji zorganizowanej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku.

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, głównie byli to rolnicy, ale nie zabrakowało też doradców rolnych i przedstawicieli instytucji państwowych.

rzep 17 2

rzep 17 1

Podczas konferencji plantatorzy rzepaku mieli okazje zapoznać się z istotnymi metodami wpływającymi na podniesienie plonu w uprawie rzepaku ozimego, co zostało omówione na przykładzie gospodarstw stosujących właściwe zasady agrotechniki, dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych. Konferencja umożliwiła rolnikom zapoznanie się z Listą Zalecanych Odmian dla rzepaku ozimego zalecanego do uprawy w 2017 roku w naszym województwie oraz z ogólnymi zasadami prowadzenia doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Omówione zostały również nowe produkty dostępne na rynku do nawożenia oraz ochrony chemicznej rzepaku ozimego, które charakteryzują się wysoką skutecznością i bezpieczeństwem dla środowiska naturalnego. Ponadto na konferencji nie mogło zabraknąć tematyki nowych zarejestrowanych odmian rzepaku, które w wyniku postępu hodowlanego charakteryzują się lepszymi parametrami przetwórczymi, wyższym stopniem przezimowania i odpornością na niektóre choroby.

rzep 17 4

rzep 17 5

rzep 17 6

rzep 17 8

 

Zmieniające się warunki klimatyczne, powodujące wzrost ryzyka niepowodzeń w uprawie rzepaku oraz obowiązujące rolników zasady integrowanej ochrony roślin skłoniły organizatorów do zorganizowania tegorocznej konferencji.

Krzysztof Kulik

PODR Szepietowo

Zdjęcia: A. Zawistowska