Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wyższa stawka zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego w 2016 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyższa stawka zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego w 2016 roku


Print Friendly, PDF & Email

Według informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1,00 złoty za litr, jest to o 5 groszy więcej, niż było to w 2014 i 2015 roku.
Według rozporządzenia, maksymalny limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł, co oznacza, że kwota zwrotu podatku, jaką dostaje rolnik, zależy od ilości zakupionego oleju napędowego, nie może to być jednak więcej niż 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.
W 2014 r. i 2015 r. stawka zwrotu wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju, a limit zwrotu na 1 ha – 81,70 zł.
Każdy producent rolny, będący posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a więc osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.Terminy składanie wniosków nie uległy zmianie:

– od 1 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. (dowód zakupu z datą od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.)

– od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. (dowód zakupu z datą od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. – w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.).

Dotacja może być wypłacona gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminach:

– 1 – 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie (od 1 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r).

– 1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie (od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r).

Wiera Gawryluk